Uutiset

Työkoneet

Turveyrittäjät peräävät oikeudenmukaista kompensaatiota

Turveyrittäjät tarvitsevat oikeasti oikeudenmukaista kompensaatiota alan romahduksesta. Asiaan saadaan lisävalaistusta turvetyöryhmän ehdotuksista. Vuoden työtä tehnyt turvetyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Työryhmä teki kaikkiaan 26 toimenpide-esitystä. Esityksissä on paljon positiivista, mutta tärkein puuttuu. Toimet eivät estä energiaturpeen käytön romahtamista tai edes loivenna merkittävästi käytön vähenemistä. Kompensaation on oltava oikeudenmukainen elinkeinonsa menettäville.

Turvetyöryhmän esityksistä oleellisin turvetuotannon alasajoa loiventava ehdotus on turpeen verottoman käytön alarajan kaksinkertaistaminen. Toteutuessaan se voisi taata 1–2 terawattitunnin turpeen kysynnän lämmöntuotannossa. Se olisi nykyisestä käyttötasosta maksimissaan viidesosa.

  • Valitettavasti työryhmän esityksillä ei katkaista eikä paljoa oikaistakaan energiaturpeen käytön ja tuotannon syöksykierrettä. On tärkeää nostaa turpeen verottoman käytön alarajaa nimenomaan pienten turvetta käyttävien energialaitosten ja turpeen pientuottajien tilanteen vuoksi. Tämä olisi oikeudenmukaista muutoinkin suurimmat suhteelliset menetykset kärsiville pienyrittäjille.
  • Taloustutkimus selvitti syksyllä 2020, että energiaturpeen käytön ja tuotannon pudotus 75 prosenttia viime vuosikymmenen lopun tasosta aiheuttaa 800 miljoonan euron tappiot alan yrityksille. Se alkaa näyttää valitettavasti yhä todennäköisemmältä.

Työryhmän esittämillä 24 toimella tavoitellaan turvealan yrittäjien huonon tilanteen parantamista, turpeeseen nojautuvan huoltovarmuuden varmistamista sekä kasvu-, kuivike- ja ympäristöturpeen tuotannon turvaamista. Lisäksi tavoitteena on edistää ja kehittää turvetuotantoalueiden jälkikäyttöä sekä edistää uusien turvetuotteiden kehittämistä.

  • Työryhmän toimenpide-esityksissä on monta hyvää asiaa toimintansa lopettaville yrittäjille. Heille esitetään mm. turvetuotantokaluston romuttamispalkkiota, kertaluonteista sopeutumisrahaa sekä eläkepakettia. Näiden myötä turvealalta lopettava yrittäjä saisi jonkinlaisen korvauksen urakointiliiketoiminnan menettämisestä.


Kuivike- ja kasvuturpeen tuotanto vaarantuu energiaturpeen tuotannon romahtaessa. Tähän asti turvetuotannon isoja perustamiskustannuksia on pyritty jakamaan eri tuotteiden kesken. Suoalueilta on ensin tuotettu suon pintaosissa olevat kasvu- ja kuiviketurvekerrokset ja sen jälkeen alueelta on nostettu energiaturvetta. Kun energiaturpeen tuotanto loppuu, uhkaa kasvu- ja kuiviketurpeen kilpailukyky romahtaa.

  • Turvetyöryhmässä tunnistettiin kotimaisten kuivike- ja kasvuturpeiden tilanne sekä merkitys eläintiloille ja kauppapuutarhoille. Tarvetta on tukea kotimaisen kasvu- ja kuiviketurpeen tuotantoa tilanteessa, jossa se ei enää saa apua energiaturpeesta, ja työryhmä on tähän tehnytkin esityksiä tukevista toimista.


Lue seuraavaksi