Uutiset

Työkoneet

Tiedonsiirrot yhteen – Steelwrist & Leica Geosystems

C & J Servicen konepäivillä marraskuussa Pietarsaaressa nähtiin Suomen ensimmäinen kaivukone, jossa Steelwrist-kauhanpyörittäjän tiedonsiirto oli yhdistetty Leican iCon-koneohjausjärjestelmään. Näin toteutettuna saadaan samalle näytölle huulilevyn tarkka sijainti sekä asento reaaliajassa kaikista kauhan liikkeistä (kallistus, pyöritys, kaivuu). Kaivukoneeksi valikoitui Volvo EC220EL, joka nyt jo palvelee pietarsaarelaisen Sjöblomin Kaivin Oy Ab:n työmailla.

Suomen ensimmäinen kaivukone, jossa Steelwristin ja Leican tiedonsiirrot on yhdistetty. Näin saadaan kauhanpyörityksenkin paikkatieto esitettyä Leican näytöllä muun tiedon ohella. Koneena Volvo EC220EL.

Julkistukseen ei liity kummaltakaan osapuolelta mitään tuoteuutuuksia, ei Steelwristiltä eikä Leica Geosystemsiltä. Kysymys oli jo olemassa olevien tuotteiden yhdistämisestä tai paremminkin sanottuna niiden tiedonsiirtojen yhdistämisestä niin, että eri järjestelmien antureilta saatu tieto voidaan yhdistää ja esittää yhdellä näytöllä. Tässä tapauksessa Leican iCon-näyttöpäätteellä. Leica Geosystemsin valikoimasta löytyy kattava valikoima erilaisia 2D- ja 3D -koneohjausjärjestelmiä niin kaivukoneisiin kuin muihinkin työkoneisiin. Niin kauan kun kauha on kiinteästi kiinni puomin päässä tai kauhankallistajassa, saadaan näytölle luotettavaa dataa huulilevyn paikasta. Mutta kun kauhaa pyöritetään, menetetään tarkka paikkatieto. Steelwristillä on puolestaan tarjolla kauhanpyörittäjään XControl-järjestelmä, jossa klinometriin eli sähköiseen vesivaakaan perustuvan toiminnon avulla saadaan tieto kauhan asennosta pyörityksestä huolimatta. Asento saadaan graafisesti näkymään Steelwristin omalle infonäytölle. Nyt näiden kahden eri järjestelmän tiedonsiirrot on yhdistetty, jotta kerääntyvä tieto voitaisiin esittää helposti yhdessä paikassa.

Steelwristin Don Rödlin näyttää minne pyöritystietoa mittaava moduuli (Bridge-anturi) sijoitetaan. Palikka on hyvässä suojassa kauhanpyörittäjän rungon sisällä.

Piuhat yhteen
Pietarsaarelainen Sjöblomin Kaivin Oy Ab halusi uuteen kaivukoneeseensa luotettavan ohjausjärjestelmän, kauhanpyörittäjän sekä järjestelmän, jossa liikkeet voidaan esittää graafisesti yhdellä näytöllä. C & J Servicen pajalla tehdyssä varustelussa Volvo EC220EL:ään asennettiin Leica iCon excavate -ohjausjärjestelmä ja Steelwrist X26 -kauhanpyörittäjä XControl-järjestelmällä. Molempien järjestelmien asennus koneeseen kalibrointeineen onnistuu yhden työpäivän aikana. Leicassa on useita antureita, joilla mitataan kauhan, puomiston ja koneen liikettä. Niitä on koneen rungossa, puomissa, puomin varressa, kauhassa ja tässä tapauksessa myös kallistajassa. Steelwristin pyöritysinfoa varten asennetaan hyttiin Bridge-moduuli ja pyörittäjän sisälle oma Bridge-anturi. Bridge-moduuli ruokkii CAN-väylää ja edelleen Leican järjestelmään yhdistettynä välittää tiedon tämän näytölle.
Tämä Bridge-moduuli on asennettavissa kaikkiin yli seitsemän tonnin koneista aina 32 tonnisiin asti. Tällöin puhutaan Steelwrist-malleista X12–X32. Järjestelmä soveltuu asennettavaksi kaikenmerkkisiin kaivukoneisiin ja pyöritystieto saadaan ulos käytettäväksi niin 2D- kuin 3D-ohjausjärjestelmissä. Pyöritystiedon ulosottojärjestelmä on myös jälkiasennettavissa kaikkiin edellä mainittuihin Steelwristin kauhanpyörittäjiin, joissa on G2-proportionaaliohjausjärjestelmä.
”Niitä on maassamme ollut vuodesta 2010 alkaen. Asennus, ohjelmistojen päivitys sekä kalibrointi tapahtuvat muutamassa tunnissa”, sanoo Steelwristin Don Rödlin.

Leican iCon-näyttö toimii ensisijaisena paikkatiedon esittäjänä. Tiedonsiirtojen yhdistämisen myötä saadaan Steelwristinkin pyöritystieto Leican näytölle. Steelwristin oma pieni monitori on Volvon näytön yläpuolella.

Kaksi näyttöä
Tiedonsiirtojen yhdistämisestä huolimatta Steelwristin oma pienempi näyttö asennetaan myös ohjaamoon Leican näytön rinnalle. Itse kaivuutyössä hyödynnetään tätä järjestelmien yhteenliitäntää, kun kaikki kauhan paikkatiedot saadaan yhdelle Leican näytölle reaaliajassa.
Steelwristin näyttö mahdollistaa sen oman järjestelmän vianetsintää, mikä helpottaa huomattavasti huoltomiehen tehtäviä. Näyttöön on mahdollista saada Steelwristin anturin reaaliaikainen toimintainfo, jolloin vian paikallistaminen helpottuu. Toki kaikki kauhanpyörityksen liikkeet päivittyvät myös Steelwristin näyttöön kaivutyön aikana. Varsinainen hyöty kuitenkin saadaan, kun sekä Leican että Steelwristin mittaustiedot saadaan havainnollisesti yhteen näyttöön reaaliajassa. Se nopeuttaa työntekoa monissa kohteissa oleellisesti ja antaa uusia ulottuvuuksia viimeistelyihin.

Lue seuraavaksi