Uutiset

Työkoneet

Sementtitehdas on jätteiden käyttäjä

Finnsementin sementtitehtaat hyödyntävät sementin valmistuksessa vuosittain 260 000 tonnia kierrätysmateriaaleja ja 85 000 tonnia kierrätyspolttoaineita. Omasta toiminnasta syntyvä jäte on kymmenessä vuodessa vähentynyt 98 prosenttia.

Finnsementillä on jo pitkän ollut merkittävä rooli kiertotaloudessa Suomessa. Sementinvalmistuksen raaka-aineena käytetään runsaasti erilaisia teollisia sivutuotteita, kuten esimerkiksi lentotuhkaa ja erilaisia kuonia.

Jätteenpoltosta sementtiuunissa käytetään termiä rinnakkaisprosessointi (co-processing), sillä perinteisistä jätteenpolttolaitoksista poiketen sementtitehtaassa myös polttoaineiden palamaton osuus hyödynnetään sementinvalmistuksen raaka-aineena.

Fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä ja petrokoksia, korvataan kierrätyspolttoaineilla, joita ovat kaupan ja teollisuuden erilliskerätyt ja lajitellut jätejakeet ja joiden kierrättäminen puhtaana materiaalina ei erinäisistä syistä ole järkevää. Jätteiden rinnakkaisprosessointi sementtiuunissa on sekä materiaalin kierrätystä, että energian talteen ottamista.

Sementtiuuni polttaa jätteet puhtaasti

Esimerkiksi hankalasti kierrätettävät Alkon hanapakkaukset palavat sementtiuunissa puhtaasti, vaikka useimmissa jätteenpolttolaitoksissa pakkausten alumiinia ja etyylivinyylialkoholia sisältävä eristekerros aiheuttaa ongelmia, muun muassa korroosiota polttouunin seinämiin. Sementinvalmistuksen raaka-aineeksi pussit kelpaavat puolestaan mainiosti, koska polttoprosessissa muovi palaa energiaksi. Lisäksi palamattomat ainekset, kuten pussien sisältämä alumiini, sulaa osaksi sementtiklinkkeriä. Korkea polttolämpötila ja pitkä viipymäaika takaavat puhtaan palamisen.

Finnsementiltä vain vähän jätettä

Finnsementiltä kaatopaikalle tai läjitykseen päätyvän jätteen määrä on vähentynyt 98 prosenttia vuodesta 2006. Sementtitehtailla syntyvät jätteet ovat tehtaan kunnossapidon jätteitä, talousjätteitä sekä mineraalisia jätteitä tai sivutuotteita, jotka hyötykäytetään suurimmaksi osaksi itse uusioraaka-aineena. Kaikki syntyvä energiajäte hyödynnetään omassa prosessissa. Viime vuonna Finnsementiltä jäi jätettä kaatopaikalle tai muualle kierrätettäväksi yhteensä 1 003 tonnia, josta 90 prosenttia hyötykäytettiin. Kaatopaikalle päätyi 93 tonnia.

finnsementti.fi

Lue seuraavaksi