Uutiset

Työkoneet

Ruduksen betonitoimitusten kalustovalikoimaan vihreämpi vaihtoehto

Ruduksen betonia voidaan toimittaa vuoden alusta alkaen myös nykyistä ympäristöystävällisemmin hybridikalustolla, pääosin Etelä-Suomen alueella. Ruduksen betonitoimitukset ovat jatkossa mahdollista suorittaa normaalia ympäristöystävällisemmin, kun kalustovalikoima täydentyy alihankkija Betomik Oy:n uusimmalla hankinnalla, Suomen ensimmäisellä hybriditeknologiaa hyödyntävällä kuljetuspumppuautolla.

Koneella voidaan operoida koko valutapahtuma päästöttömästi, ympäristöä säästäen. Normaalitapaa ympäristöystävällisempi toimitus perustuu hybridikaluston käyttämiin energialähteisiin (sähkö+diesel). Järjestelmä mahdollistaa nykyaikaisen akkuteknologian avulla koneen käytön ilman polttomoottoriteknologiaa sähköhydraulisesti kaikissa työmaaolosuhteissa.

Uusi hybridi kuljetuspumppu käyttöön vuoden vaihteen kunniaksi

Uusi hybridipumi, MK28E Hybridi -kuljetuspumppu ”Magnum”, läpäisi katsastuksen marraskuun lopussa. Parhaillaan koneeseen tehdään viimeisiä varustelutoimenpiteitä ja koneen kuljettajat sekä huoltohenkilöt koulutetaan, jonka jälkeen kone lähtee neitsytmatkalleen.

Uusinta teknologiaa hyödyntävän kuljetuspumppuauton voi tilata sujuvasti Ruduksen palvelukeskuksen kautta, kuten normaalinkin pumppuauton, eikä koneen käyttäminen työmaaolosuhteissa vaadi työmaan osalta mitään erikoistoimenpiteitä. Hybridipumi kulkee pääosin Etelä-Suomen alueella, mutta sen saatavuutta myös muualle Suomeen voi tiedustella Ruduksen palvelukeskuksesta.

”Suunta on oikea eli vääjäämättä kohti entistä ympäristötietoisempaa rakentamista. Asiakkaamme ja heidän asiakkaat jo vaativat kohteissaan ympäristöä kuormittavien asioiden vähentämistä tai poistamista, ja me haluamme toiminnassamme vastata tähän”, sanoo Ruduksen Betoni- ja kivimateriaalit toimialajohtaja Mikko Vasama.

Hybridi-kuljetuspumppu – vähemmän polttoainetta, saastuttamista ja melua

MK28E -plug-in-hybridi on Cifan Energya-sarjan uutuus. Sarjan näkökulmana on alentaa polttoaineen kulutusta, saastuttamista sekä melua. Perinteinen hydrauliikkajärjestelmä on korvattu elektronisella vaihteistolla, joka mahdollistaa rummun pyörittämisen, puomin liikuttelun, tukijalkojen ajamisen sekä pumppausyksikön käytön alustan perinteisen polttomoottorin ollessa sammutettuna. Näin kone ei tuota pakokaasuja ja käytön ääni on normaalia huomattavasti hiljaisempi.

Kuljetuspumppu ”Magnum”:in sähköiset toiminnot:

  • Pyörintäsäiliö
  • Tukijalat
  • Puomin ajo
  • Pumppaus
  • Pesulaitteisto


Rakentaminen kokonaisuudessaan on menossa vähäpäästöisempään suuntaan, ja jokaisen osa-alueen hiilijalanjälkeä on pyrittävä pienentämään kaikin keinoin. Rudus Oy on yhdessä Betomik Oy:n kanssa ottanut ensimmäiset konkreettiset askeleet kohti päästöttömämpää betonintoimitusprosessia. Näin hillitään ympäristön tarpeetonta kuormittamista.


Lue myös: Rudus Kotipolku – uusi verkkopalvelu pienrakentajilleLue seuraavaksi