Uutiset

Työkoneet

Rakentamisen suhdannetilanne kohenee

Rakentaminen on supistunut yhtäjaksoisesti neljä vuotta. Tänä vuonna rakentaminen kääntyy vihdoin 2,5 prosentin kasvuun, ennakoi Rakennusteollisuus RT helmikuisessa suhdanteiden välitarkistuksessaan. Rakentamisen näkymät ovat tällä hetkellä kaikista toimialoista valoisimmat, vaikka rakennusyritysten tilauskannat ovat edelleen alle normaalitason.

”Rakentaminen kehittyy myönteisesti tänä vuonna, sillä uudisrakentamisessakin on viimein odotettavissa kasvua. Rakentaminen toimii nyt poikkeuksellisesti kansantalouden veturina. Alahan on pitkäkestoisten projektien vuoksi jälkisyklinen eli reagoi tyypillisesti muita toimialoja hitaammin talouden muutoksiin”, RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Pakarisen mukaan rakentamisen kasvua selittävät hyvin alhainen lähtötaso, kasvavien kaupunkiseutujen rakennustarpeet ja suuret yksittäiset hankkeet sekä korjausrakentamisen tasainen nousu. Tulevan kehityksen kannalta ratkaisevaa on, miten investoinnit lähtevät liikkeelle kevään aikana. Jos uusia investointipäätöksiä ei synny, rakentamisen kasvu voi typistyä tähän vuoteen.

Talonrakennustöiden aloituksia arvioidaan kertyvän tänä vuonna 32 miljoonaa kuutiometriä, joka on saman verran kuin edellisvuonna. Uudisrakentamisen määrä kääntyy kasvuun, mutta maa- ja vesirakentaminen polkee paikallaan. Liike- ja teollisuusrakentaminen virkoaa usean heikon vuoden päätteeksi. Myös julkinen rakentaminen kasvaa sairaala- ja kouluverkoston uudistamistarpeiden myötä. Asuntojen uudisrakentamisesta jo puolet kohdistuu Uudellemaalle. VTT:n tammikuussa julkaiseman selvityksen mukaan näin on myös jatkossa. Uudisrakentaminen painottuu väestön keskittymisen myötä kymmenelle suurimmalle kasvavalle kaupunkiseudulle. Kasvukeskusten kehittymisessä ja asuntorakentamisen vauhdittamisessa avainasemassa ovat investoinnit joukkoliikenteeseen.

”On välttämätöntä, että hallitus vahvistaisi kevään kehysriihessä valtion rahoituksen sekä Helsingin seudun Raide-Jokerille että Tampereen pikaraitiotielle. Lisäksi odotamme mielenkiinnolla valtion ehdotusta infrahankkeiden rahoitusratkaisuiksi. Suomi seilaa tällä hetkellä ilman pitkän aikavälin visiota infran kehittämisen suhteen. Tämä luo elinkeinoelämälle suurta epävarmuutta tulevasta.” Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti painottaa.

Viime vuonna aloitettiin RT:n arvion mukaan 28 500 asunnon rakentaminen. Vuonna 2016 aloitusmäärien ennakoidaan edelleen nousevan 29 000 asuntoon. Tuotanto painottuu yhä vahvasti pieniin kerrostaloasuntoihin, jonka seurauksena kappalemääräiset tuotantomäärät kasvavat suhteessa enemmän kuin rakentamisen kuutiomäärät. OP.

Lue seuraavaksi