Uutiset

Kuljetuskalusto

Polttoainetuki kuljetus- ja työkonealan yrityksille haettavissa marraskuussa

Valtiokonttorissa avautuu 1.11.2022 klo 9.00 hakuun polttoainetuki, joka on suunnattu kuljetusalan ja työkonealan yrityksille. Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuvaa tavara- tai henkilökuljetusta tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita. Tuki koostuu kahdesta osasta: kuljetusyrityksille suunnatusta määräaikaisesta polttoainetuesta sekä määräaikaisesta polttoöljytuesta, joka kohdistuu työkoneyrityksiin. Tukia haetaan samaan aikaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tuen hakuaika alkaa tiistaina 1.11. klo 9.00 ja se jatkuu 30.11. klo 16.15 saakka.

Tuen enimmäismäärä on 400 000 euroa

Kuljetusyritysten polttoainetuki korvaa 5 prosenttia tukikauden 1.2.–30.4.2022 aikana ostetun ja kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähköenergian kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Tuella ei korvata sähkön siirtohintaa ja sähköveroa, eikä myöskään AdBlue -urealiuokseen liittyviä kuluja.

Työkoneyritysten polttoöljytuki korvaa 5 prosenttia tukikauden 1.2.–30.4.2022 aikana ostetun ja työkoneissa käytetyn polttoöljyn kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Korvaus ei koske työkoneiden siirrossa syntynyttä kustannusta muulla kuin traktorilla, polttoöljyn lämmityskäyttöä eikä työkoneiden käyttöä maatalouden alkutuotannossa, kalataloudessa tai vesiviljelyalan yritystoiminnassa.

Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Pienin maksettava tuki on 250 euroa. Tuesta vähennetään muut EU:n Ukraina-puitetukiohjelman mukaiset tuet sekä muut aiemmin myönnetyt julkiset tuet, jos ne kohdistuvat tukikauden aikana ostettuun polttoaineeseen.

Valtiokonttori auttaa ja ohjeistaa tuen hakemisessa

Tuen tarkemmat ehdot ja hakuohjeet löytyvät polttoainetuen verkkosivuilta osoitteesta haepolttoainetukea.fi. Sivuille on päivitetty tiedot tuesta, usein kysyttyjä kysymyksiä sekä laskuri, joka auttaa arvioimaan maksettavan tuen määrää. Lisäksi sivuilta löytyy sähköisen asiointipalvelun auettua ohjevideo, jossa käydään läpi tukihakemuksen täyttämistä.

Valtiokonttori järjestää tukeen ja sen hakemiseen liittyen webinaarin 31.10. Klo 11.00. Ilmainen ja kaikille avoin webinaari käy läpi kaiken, mitä tulee tietää polttoainetuen hakemisesta ennen hakemuksen tekemistä. Tapahtuma myös tallennetaan ja tallenne tulee katseltavaksi polttoainetuen verkkosivuille pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Valtiokonttori julkaisee kattavat tilastot saapuneista polttoainetukihakemuksista ja tehdyistä päätöksistä. Tilastot julkaistaan polttoainetuen verkkosivuilla. Sivulta voit seurata esimerkiksi hakemuksen käsittelyvaihetta tai raportointitietoa hakemuksista ja niiden käsittelystä. Ensimmäiset tilastot julkaistaan pian haun alkamisen jälkeen, ja ne päivittyvät tämän jälkeen päivittäin.
Lue seuraavaksi