Uutiset

Työkoneet

Piirainen haluaa veroalea polttoöljystä

Polttoöljyn valmisteveronpalautus työkonekäyttäjille edistäisi kotimaisen energian käyttöä ja kansallista biotalousstrategiaa, totesi puheenjohtaja Asko Piirainen avajaispuheessaan Koneyrittäjien 45. liittokokouksessa Hämeenlinnassa. Valmisteveronpalautus työkonekäyttäjille olisi perusteltua myös maa- ja vesirakentamisessa.

Piirainen ehdotti polttoöljyn valmisteveron palautusjärjestelmää työkonekäyttäjille. Järjestelmä on jo olemassa maataloudessa ja sen käyttöönotto myös työkonekäytössä olisi perusteltua.

”Vastaava menettely olisi perusteltua muussakin yhteiskuntaa palvelevassa polttoaineen työkonekäytössä, kuten maa- ja vesirakentamisessa mukaan lukien teiden ylläpito, sekä muussa kuin tieliikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa.”

Polttoaineen korkea valmistevero nostaa konetyön kustannuksia ja vaikeuttaa sitä kautta uusiutuvien kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttöä. Verorasitus ulottuu myös julkiseen talouteen esimerkiksi teiden kunnossapidon ja korjauksen työkustannusten nousun kautta. Palautejärjestelmällä nämä haitat pienenisivät.

Piiraisen ehdotuksessa valmisteveronpalautukseen olisivat oikeutettuja metsätaloudessa toimivat yritykset, maarakennusyritykset sekä turvetyömailla käytettävät traktorit.

”Kun aines- ja energiapuun korjuussa käytetään työkonekäytössä yli 100 miljoonaa litraa moottoripolttoöljyä, malli mahdollistaisi yli 15 miljoonan euron piristysruiskeen uusiutuvan raaka-aineen käytön edistämiseen niin energiantuotannossa kuin metsäteollisuudessakin. Mikä parasta, malli olisi kilpailuneutraali aines- ja energiapuun korjuun osalta, jolloin tästä ei tarvitsisi peistä taittaa”, Piirainen sanoi.

Lue seuraavaksi