Uutiset

Uutiset

Huoltovarmuuslaivasto uudistuuSuomen polttoainehuoltoa turvaavaa laivastoa uudistetaan nykyaikaisempaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Uusin tulokas on tuotetankkeri Saana, jonka seuraksi saapuu loppuvuodesta 2023 tuotetankkeri Halti. Kaikkiaan laivasto käsittää neljä tankkeria ja kolme terminaalihinaajaa.

Huoltovarmuuslaivasto sai alkunsa 2014, kun Huoltovarmuuskeskus ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yhdessä ostivat Nesteen laivastosta viisi tankkeria ja kolme terminaalihinaajaa maamme polttoainehuollon toiminnan varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa. Järjestelyn tarkoituksena on turvata polttoainehuollon jatkuvuus ja huoltovarmuus.

Huoltovarmuuslaivastoa varten perustettiin omaisuudenhallintayhtiö Navidom. Alkuperäiseen laivastoon kuuluivat raakaöljytankkeri Mastera, tuotetankkerit Neste, Futura, Suula ja Kiisla sekä hinaajat Ahti, Ukko ja Esko. Alukset vuokrattiin takaisin Nesteen käyttöön pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Sittemmin huoltovarmuuslaivaston raakaöljytankkerista on luovuttu. Neste sekä Futura korvattiin 2018 Uikku- ja Lunni-aluksilla. Suula ja Kiisla korvataan loppuvuoden 2023 aikana vuonna 2018 rakennetulla Saanalla ja vuonna 2019 rakennetulla Haltilla.

Saana ja Halti ovat kantavuudeltaan 16 300 tonnia, niiden pituus on 150 metriä, leveys 22,8 metriä ja suunnittelusyväys 8,9 metriä. Alusten jääluokka on IA ja ne on varustettu dual-fuel propulsiomoottorilla, jota voidaan käyttää myös nesteytetyllä maakaasulla (LNG) tai biokaasulla. Lisäksi alusten varusteluun kuuluu akkukäyttö sekä maasähkön syöttö satamissa. Polttoaineenkulutus ja päästöt ovat nykyisiä aluksia merkittävästi pienemmät. Alusten ympäristöystävällisyyttä kuvaava EEDI-indeksi on alempi kuin muilla vastaavan kokoluokan tankkereilla.

Alusten miehityksestä ja teknisestä ylläpidosta vastaa Ship Management Finland Oy.


Lue seuraavaksi