Uutiset

Työkoneet

Piharakenteiden korjaukset kärkikastia

Runsaalla puolella taloyhtiöistä on kuluvana vuonna suunnittelussa tai toteutuksessa korjausrakentamishanke. Korjausrakentaminen on edelleen hienoisessa kasvussa. Voimakkainta kasvu on pääkaupunkiseudulla. Seuraavan viiden vuoden kuluessa runsas 30 prosenttia taloyhtiöistä ilmoittaa korjaus- ja ylläpitotarvetta piharakenteissa. Tiedot käyvät ilmi Kiinteistöliiton tiistaina 3.5.2016 julkistamasta Korjausrakentamisbarometristä.

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan vuodelle 2016 odotetaan pääkaupunkiseudulla, Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa korjausrakentamisen kasvua. 30 prosenttia taloyhtiöistä arvioi korjausrakentamisensa kasvavan kuluvana vuonna ja saman verran taloyhtiöistä odottaa myös edellisvuotta pienempää korjausrakentamista yhtiössään. Runsaat 40 prosenttia yhtiöistä kerää varoja korjauksiin ennakolta.

Vesi- ja viemäriputkistojen korjaaminen on kuluvana vuonna yleisin korjauskohde taloyhtiöissä. Niihin liittyviä korjaushankkeita on hieman runsaalla kymmenellä prosentilla taloyhtiöistä. Seuraavaksi eniten korjataan piharakenteita/salaojia, märkätiloja ja julkisivuja. Kerrostaloyhtiöissä painottuvat putkistokorjaukset oheistöineen ja rivitaloyhtiöissä piharakenteet ja rakennusten ulkorakenteet.

Lue seuraavaksi