Uutiset

Työkoneet

Pellettikontti vähentää rakennustyömaan CO2-päästöjä

Pellettikontti vähentää merkittävästi CO₂-päästöjä rakennustyömaan lämmityksessä. Firan työmaalla säästöä syntyi kaikkiaan yli 90 prosenttia.

”Rakennusalan palveluyhtiö Firan työmaalla Espoossa säästettiin pellettilämmityksen avulla yli 90 prosenttia CO₂-kokonaispäästöissä polttoöljylämmitykseen verrattuna. Rakennustyömaille kaivataankin entistä enemmän vastuullisia ja vähäpäästöisiä lämmitysratkaisuja”, toteaa Cramon tuotepäällikkö Antti Hulkko.

Rakennuskonevuokraamo Cramo Finland Oy:ssä on täydennetty lämmityslaitevalikoimaa pellettikonteilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi perinteistä polttoainelämmitystä pienemmät, kun tekniikalla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Pellettikattilan hyötysuhde on myös öljykattilaa parempi. Cramo vastaa ympäristöystävällisellä kalustovalikoimalla asiakkaiden tarpeeseen vähentää rakennustyömaiden ympäristökuormitusta.

”Monissa projekteissa valinnat tehdään jo vastuullisuusnäkökulma edellä”, sanoo Hulkko.

Firan työmaalla päästöissä vähennystä

Pääkaupunkiseudulla toimiva Fira valitsi viime talvena Espoossa sijaitsevalle työmaalle kaksi pellettikonttia, joiden avulla tuotettiin lämpöä rakenteilla olevaan suureen varastohalliin ja edesautettiin betonivalun kuivumista. Pellettikontti lämmitti ilmaa, jota puhallettiin kanavaa pitkin halliin.

”Pystyimme pellettikonttien avulla pienentämään merkittävästi kyseisen työmaan lämmityksestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, sanoo Firan hankintainsinööri Harri Täckenström.

Cramon asennuspäällikkö Henri Tavaststjerna kertoo, että Firan työmaalla säästettiin pellettikonttien avulla yli 90 prosenttia CO₂-päästöissä polttoöljylämmitykseen verrattuna.

Konttien toimittajan PelEnergyn laskelman mukaan pelletin polttamisesta ja kuljetuksesta aiheutuneet CO₂-päästöt olivat yhteensä 3 594 kilogrammaa, kun polttoöljylämmityksestä syntyneet päästöt olisivat olleet vastaavasti 42 595. Laskelma ottaa huomioon pellettilämmityksestä aiheutuneet kokonaispäästöt mukaan lukien pelletin valmistuksen, logistiikan työmaalle sekä pelletin polttamisen.

Cramo toimittaa myös pelletit työmaalle eli järjestelmä toimii avaimet käteen -ratkaisuna.

Varma ja helppo järjestelmä

Firalla etsitään aktiivisesti ympäristöä vähemmän kuormittavia ratkaisuja. Pellettilämmitys oli yksi tapa vähentää työmaan CO₂-päästöjä. Täckenström kertoo Firan valitsevan mielellään yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat keinoja vastuullisen toiminnan edistämiseen.

”Olemme olleet tyytyväisiä pellettilämmitykseen työmaalla. Järjestelmä oli varmatoiminen, eikä katkoja ollut suunniteltujen huoltotoimenpiteiden lisäksi. Arvostamme myös ylläpitäjän erinomaista palvelua”, sanoo Firan työnjohtaja Ville Lyytikäinen.

Pellettikontti on vaivaton ratkaisu työmaalla. Kontit ovat etäohjattavia ja konttien toimittaja seuraa omassa valvomossaan jatkuvasti, että ne toimivat niin kuin pitää. Jos kontissa ilmenee häiriö, lähtee huoltomies tarkistamaan ja korjaamaan tilanteen.

”Cramo toimittaa pellettikontit työmaille avaimet käteen -ratkaisuna. Viemme kontit asiakkaan osoittamaan paikkaan, hoidamme asennuksen, pelletin tankkaukset ja laitteen huollon sekä tuhkan tyhjennyksen. Tämä on asiakkaalle hyvin helppo lämmitysratkaisu”, sanoo Tavaststjerna.

Pelletti on myös polttoöljylämmitystä turvallisempi ratkaisu. Jos työmaalla sattuu vahinko polttoaineen tankkauksen yhteydessä, siitä aiheutuu yleensä ympäristöhaittoja. Jos taas pellettejä kaatuu maahan täydennyksen yhteydessä, on ne helppo kerätä pois. Ja pelletit ovat maatuvaa ainesta.

Vesikontti patteriverkostoon

Puhallinlämmittimen lisäksi Cramon valikoimassa on pellettilämmitteinen vesikontti, joka voidaan liittää esimerkiksi olemassa olevaan patteriverkostoon. Vesikontti soveltuu näin korjausrakentamiseen, kun kiinteistön oma lämmitysjärjestelmä on pois päältä. Vesikierron saa myös uudisrakennuksessa käyttöön ennen kuin rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon tai muuhun lopulliseen lämmitysjärjestelmään.

”Puhallinlämmitys sopii suuriin tiloihin, esimerkiksi varastoihin, halleihin tai sääsuojan lämmitykseen. Lämmitysverkostoon liitetyn vesikontin avulla lämpöä voidaan sen sijaan ohjata tasaisemmin rakennuksen eri osiin. Vesikiertoinen lämmitys sopii kohteisiin, joissa on paljon pieniä tiloja, kuten asunto-, toimisto- sekä hotellikohteiden saneeraus- ja rakennustyömaille”, listaa Hulkko.

Pellettikontteja on tarjolla eri tehoalueilla, ja lämmitys mitoitetaan työmaan kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaan.

”Lämmityskauteen on hyvä varautua ennakoiden ja asennuttaa järjestelmät valmiiksi alkusyksystä. Näin varmistaa sen, että oikeanlaista kalustoa on saatavilla ja asennustyöt saadaan tehtyä ilman ruuhkia. Koska lämmitys poistaa myös kosteutta rakenteista ja varmistaa betonin kuivumisen, on hyvä saada tasainen ja riittävä lämpö päälle jo ennen pakkasia”, vinkkaa Tavaststjerna lopuksi.


Lue seuraavaksi