Uutiset

Työkoneet

Pasilan uudistuminen etenee

Pasilan mittava uudistuminen etenee. Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat allekirjoittaneet YIT:n kanssa sopimuksen Pasilan tornialueelle sijoittuvan Trigoni-hankkeen ensimmäisen vaiheen (ns. aloitusalue) toteuttamisesta ja aloitusalueen ostamisesta. 

Sopimuksen mukaan YIT vastaa Pasilan tornialueen aloitusalueen suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta Helsinki High-rise -arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittaneen suunnitelmansa mukaisesti. Aloitusalueen toteuttamiseen sisältyy kahden tornin ja jalustan rakentaminen. Aloitusalueelle arvioidaan syntyvän noin 500 asuntoa, 300 hotellihuonetta ja 1 000 työpaikkaa.

Kokonaisuudessaan Trigoni-ehdotus sisältää yhdeksän tornitaloa kilpailun kolmella suunnittelualueella Pasilansillan eteläpuolella. Ehdotuksen ydin ovat Länsialueelle suunnitellut jalusta sekä viisi tornirakennusta, joista kaksi sijaitsee aloitusalueella. YIT ja Helsingin kaupunki laativat Trigoni-ehdotuksen pohjalta asemakaavan koko Länsialueelle ns. kumppanuuskaavoituksena. Yhteinen tavoite on, että YIT toteuttaisi myös Länsialueen loppuosan (ns. eteläosa) aloitusalueen rakentamisen jälkeen tai osittain limittäin aloitusalueen rakentamisen kanssa. Aloitusalueen rakentaminen voi käynnistyä asemakaavoituksen vahvistuttua, arviolta vuosina 2020–2021. Aloitusalueen arvo on noin 500 miljoonaa euroa.

Pasila on Helsingin joukkoliikenteen keskeinen solmukohta ja yksi Helsingin merkittävimmistä uudistuvista kaupunginosista.

”Keski-Pasilassa jo näkyvä ja tämän toteutussopimuksen myötä etenevä koko Pasilan mittava uudistuminen tekee Pasilasta entistä tärkeämmän liikenteen solmukohdan ja eloisan työnteon, asumisen ja kaupunkielämän keskuksen. Helsingin keskusta tulee laajenemaan kohti pohjoista”, Pasilan aluerakentamisprojektin projektinjohtaja Päivi Ahlroos Helsingin kaupunginkansliasta sanoo.

”Keski-Pasilan rakentamisen tavoitteena on Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn parantaminen. Alueen sijainti Helsingin keskustan tuntumassa luo tälle erinomaiset edellytykset, mistä nyt käynnistyvä tornialueen kehittäminen on käytännön osoituksena. Keski-Pasilan kokonaisen uuden kaupunginosan kehittäminen on hyvä esimerkki kiinteistökehityshankkeesta, jota kaupunki ja valtio ovat menestyksekkäästi vieneet eteenpäin”, toteaa johtaja Mauri Sahi Senaatti-kiinteistöistä.

Keski-Pasilan rakentaminen on aloitettu keskustakorttelista. Sinne nouseva Tripla sisältää liiketiloja, toimistoja, asuntoja ja joukkoliikenneaseman. Mall of Tripla ja Pasilan uusi asema avautuvat syksyllä 2019, ja koko kortteli valmistuu vuonna 2020. Keskustakorttelien pohjoispuolella on aloitettu 3 000 asukkaan ratapihakorttelien rakentaminen. Pasilan uudistuminen jatkuu edelleen myös Konepajan alueella ja Ilmalassa. Asuntorakentaminen alkaa tänä vuonna myös Postipuistossa Pohjois-Pasilassa.

Vuoteen 2040 mennessä Pasila on noin 30 000 asukkaan kaupunginosa, joka tarjoaa työpaikan yli 50 000 ihmiselle. Työpaikkamäärä kaksinkertaistuu ja asukasmäärä lähes kolminkertaistuu nykyisestä.avainnekuva:

Havainnekuvat: YIT yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki oy:n kanssa.

Lue myös: Pasilan Tripla on valtava hybridihanke

Lue seuraavaksi