Uutiset

Työkoneet

Suojavalli minimoi ympäristövaikutukset

Kreate rakentaa Mäntsälän Hirvihaaran Ampumaurheilukeskukseen ympäristöviranomaisen velvoittaman suojavallin, joka vaimentaa melua sekä estää haulien leviämisen ympäristöön ja vesistöihin. Kiertotalouden hyödyntäminen kohteessa tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja myös materiaalikokeiluihin, mikä puolestaan tukee uusien kestävien ratkaisujen syntymistä infrarakentamiseen.

Kreate etsii aktiivisesti kiertotaloutta tukevia ratkaisuja hyödyntäen niitä niin omissa projekteissa kuin tarjoten yhteistyökumppaneille. Näin kävi myös suojavallin rakentamiseen velvoittavan Mäntsälän Ampumaurheilukeskuksen ympäristöluvan kanssa, mikä puolestaan johti yhteistyöhön Mäntsälän Ampumaratayhdistyksen kanssa.

”Haluamme edistää kiertotaloutta infrarakentamisessa ja teemme aktiivisesti töitä sen eteen. Nyt syntynyt yhteistyö tarjoaa mielenkiintoisia aihioita monipuoliseen materiaalien koetoimintaan. Infrarakentajana pystymme skaalamaan näitä ratkaisuja isommassa kuvassa tie- ja pohjarakentamisen projekteissamme, mikä puolestaan edistää kiertotaloutta infrarakentamisessa”, valottaa Kiertotalous- ja ympäristörakentaminen yksikön johtaja Tuomo Joutsenoja.

Per-Henrik Ekholm (vas.) ja Tuomo Joutsenoja kättelemässä sopimukselle sinettiä.

”Valitsimme Kreaten nimenomaan vankan kiertotalousosaamisen takia. Materiaalien kierrättäminen ja luonnon vaaliminen ovat meille tärkeitä asioita. Metsästäessään jäsenemme ovat tottuneet toimimaan luonnon ehdoilla, joten luonnon ja kiertotalouden painottaminen päätöksessä oli luontevaa”, kertoo Mäntsälän Ampumaratayhdistyksen puheenjohtaja Per-Henrik Ekholm.

Kymmenen eduskuntatalollista tavaraa luo tiukan aikataulun

Hankkeessa kunnostetaan olemassa olevaa maata ja estetään lyijyn päätyminen ampumarata-alueen ulkopuolelle. Ympäristöluvan perusteella rakennettavan vallin korkeus on oltava ampumapaikkoihin nähden 25 metriä, joten ympäröivään maantasoon nähden valli voi olla korkeimmillaan jopa 35 metriä. Leveimmillään valli on noin 100 metriä ja pituutta sillä on lähes kilometrin verran.  

”Alue on pinta-alaltaan 12 jalkapallokentän kokoinen ja tilavuudeltaan rakentamiseen kuluu noin kymmenen eduskuntatalollista materiaalia”, avaa hankkeen projekti-insinööri Sami Häkkinen.

Mäntsälän Ampumaratayhdistys käynnisti ympäristöluvan hakemisen jo vuonna 2004 ja on teettänyt vuosien varrella useita kalliita tutkimuksia melumittauksista melumallinnuksiin. Massiivisen vallirakenteen kulut ovat miljoonaluokkaa ja ympäristöluvassa valmistumiselle asetettu määräaika 2028 vaati kokeneen infrarakentajan toteuttamaan ja tukemaan hanketta.

”Vallin rakentamiseen kuluu yli miljoona kuutiota tavaraa ja rakentamisessa on omat haasteensa. Emme olisi pystyneet toteuttamaan vallia ilman Kreatea, joka paitsi toteuttaa kohteen asiantuntevasti myös hoitaa hankkeen rahoituksen. Ympäristöluvan mukaisesti vallin rakentaminen on edellytys toimintamme jatkamiselle”, Ekholm valottaa.

Kreate on ennakkoon tutkinut ympäröivää maa-ainesta ja rakentamisen vaikutuksia alueella oleviin muihin rakenteisiin ja rakennuksiin.

”Kohteesta tekee haastavan pilaantunut maa-aines sekä rakenteen stabiliteetin takaaminen. Lisäksi ampumaradan on oltava käytössä koko ajan, mikä asettaa rajoituksia rakentamisen aikataululle”, listaa Häkkinen.

Materiaalivinkit teollisuudelta ja kumppaneilta tervetulleita

Ympäristölupa velvoittaa rakentamaan vallin puhtailla, neitseellisillä maa- ja kiviaineksilla, mutta ajatuksena on päivittää ympäristölupaa kiertotalousratkaisuja tukevaksi.

”Kiertotaloushengessä meidän on tarkoitus säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja käyttää vallirakentamiseen hyväksyttyjä uusiomateriaaleja. Kierrätysmateriaalit sopivat hyvin vallirakentamiseen, joten niitä kannattaa hyödyntää toteutuksessa ja säästää neitseellinen materiaali korkealuokkaiseen rakentamiseen”, Häkkinen kertoo.

Pitkän rakennusajan aikana markkina muuttuu, uusia materiaalia löydetään ja niiden vaikutuksia sekä kestävyyttä rakenteessa pystytään tutkimaan. Kreate haastaakin kaikki innovoimaan kestävämmän infrarakentamisen puolesta.

”Vallin sijainti ja materiaalien saatavuus mahdollistavat myös muiden vallirakentamiseen soveltuvien materiaalien tutkimisen kuin pelkästään kitkamaalla ja louheella rakentamisen. Meillä on hyviä ideoita toteuttamiseen, mutta toivomme aktiivista ideointia myös talon ulkopuolelta. Esimerkiksi kumppaneilla ja teollisuudella on tuhannen taalan paikka kertoa meille ylijäämämateriaaleistaan”, Joutsenoja kannustaa.

Kaikki kierrätysmateriaalit ja niiden ympäristövaikutukset tutkitaan ennen käyttöönottoa ja vain hyväksyttyjä tarkoitukseen soveltuvia materiaaleja käytetään kohteessa.

”Olemme vaativien kohteiden ratkaisukeskeinen toteuttaja ja haluamme monistaa kaikkien käyttöön kiertotalousratkaisuja”, päättää Joutsenoja.

Mäntsälän Ampumaratayhdistys ry ja Kreate Oy solmivat sopimuksen suojavallin toteuttamisesta lokakuun lopussa. Nyt käynnissä on puunkaato ja joulukuussa on tarkoitus aloittaa rakentaminen.

 

Lue seuraavaksi