Uutiset

Työkoneet

OSAO murskauskoulutuksen ykköspaikaksi

Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Taivalkosken toimipisteessä juhlittiin tänään 9.10. murskausaseman käyttöönottoa. Huippunykyaikaisen laitoksen toimitti Metso ja siihen kuuluu Metso DNA -ohjausautomaatio, jonka ansiosta opetus voidaan viedä aivan uusille ulottuvuuksille. Investointi kuuluu osana elokuussa alkaneen kivi- ja kaivosalan peruskoulutuksen kalustohankintoja.

Murskausaseman toimittaminen opetuskäyttöön oli laatuaan ensimmäinen ja Metsolta arveltiin tapauksen olevan ensimmäinen koko maailmassa tässä mittakaavassa. Asema koostuu Metso LT106 -leukamurskausyksiköstä, Metso LT200HP-kartiomurskaimesta sekä seulontayksiköstä Metso ST3.5.

Keskeisenä opetusvälineenä toimiva huippunykyaikainen murskauspiirin ohjausautomaatio Metso DNA sisältää GPS-paikannuksen, kameravalvonnan sekä etäyhteyden syöttävään kaivukoneeseen että valvontakonttiin ja edelleen internetin välityksellä kauemmaskin.

Lisäksi toimitukseen kuului Metso Bruno -opetusohjelmisto, jolla voidaan simuloida tuotantoa erilaisilla säädöillä ja kokoonpanoilla. Oppilaat voivat hakea optimaalisia optimaalisia säätöjä haluttujen tuotteiden tuottamiseksi ja viedä säädöt käytännön tilanteeseen ja todeta tilanteen toimivuuden käytännössä.

Muutoinkin OSAO:lla on panostettu simulaattorikoulutukseen. Koulutuksen kalustohankintoihin kuuluu omana Marasimu-projektinaan eri laitteiden simulaattoreiden hankinta. Käytössä on kaivukone- pyöräkuormain- ja dumpperisimulaattoreiden lisäksi poravaunusimulaattori. Viimemainitulla päästään harjoittelemaan jo tässä vaiheessa myöhemmässä vaiheessa hankittavan poravaunu käyttöä. Poravaunu tulee GPS-pohjaisella 3D-koneenohjausyksiköllä varustettuna.

Peruskoulutuksen lisäksi OSAO:lla kaavaillaan koulutuskaluston soveltamista aikuiskoulutuskäyttöön. Laitteet ja ympäristö luovat loistavat puitteet opettaa murskaamon työnkulkua. Todennäköisesti myös Metso tulee hyödyntämään oppimisympäristön mahdollisuuksia ja hyvin alkanut yhteistyö saa jatkua monimuotoisena tulevaisuudessakin.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi