Uutiset

Työkoneet

Onko työturvallisuus ulkoistettu verottajalle?

Tämä ”ensisijaisuus” ei suinkaan ole tarkastajien päätettävissä vaan syynä on valtion muut tarpeet. Tärkeää on, että verot ja vakuutukset ovat maksettu, mutta se ei saa olla työturvallisuutta poissulkevaa. Kysymys kuuluukin; ovatko työturvallisuustarkastajat (STM:n alaiset) niitä oikeita viranomaisia toimimaan tässä tehtävässä. Kun on kyse valtion talousasioista, niin silloin tähän työhön erikseen koulutetut viranomaiset olisivat sopivampia hoitamaan ko. tehtävät.

Mitä sitten työturvallisuuteen ja sen kustannuksiin?

On totta, että kautta aikojen on painittu siitä, onko työturvallisuusvelvotteiden toteuttaminen kustannusrasite vai tuottava sijoitus. Jokainen työnantaja joka tapauksessa on velvollinen toteuttamaan sitä parhaalla mahdollisella tavalla, lakeja, asetuksia ja niiden soveltavuusohjeita noudattaen. Valitettavasti näin ei aina ole.
Kilpailuolosuhteissa ja tarjouksia laadittaessa jotkut yritykset jättävät huomioimatta työturvallisuusvelvoitteet ja tällä ”pikasäästöllä” saavat tarjouskilpailussa yritykselleen – joissain tapauksissa – jopa ratkaisevan edun. Tilaajat eivät useinkaan tiedä, että mahdollisissa vahingoissa saattaa lasku langetakin heidän itsensä maksettavaksi.
Mainittakoon tässä muutamia yleisimmin esiintyviä rikkomuksia, joita työmailla esiintyy.
Vna 403/2008 edellyttää määräajoin suorittavia työvälinetarkastuksia. Niitä ovat mm. nosturit ja nostimet ja nostoapuvälineet, joista nostoapuvälineiden osalta eniten.  Vaikka tämä asetus ei erikseen mainitse nostoapuvälineelle vuositarkastusta, myös ne tulee tarkastaa päivittäisen käyttötarkastuksen lisäksi, sopivin määräajoin (kirjallinen ohjelma), joista tehdään merkintä välineeseen ja tarkastuspöytäkirjaan.

Myös henkilönostimien, nostureiden ja trukkien kuljettajilla on oltava työnantajan myöntämä kirjallinen ajolupa. Sitä ei saa työantaja antaa, ellei ole varmistanut kuljettajan pätevyyttä, tietoja ja taitoja, lakien tunteminen mukaan lukien. Välineiden käyttöön liittyy myös paljon parannettavaa. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työssä tulee käyttää siihen tarkoitettuja ja valmistettuja välineitä. Tilaajan velvollisuus on valvoa, että rakennustyömailla rakennuttajan nimeämä turvallisuuskoordinaattori tiedostaa, että normien mukaiset asiat hoidetaan. Nämä on syytä esittää urakoitsijoille jo tarjousta pyydettäessä. Sellainen ylimalkainen vaatimus, jossa mainitaan vain, että urakoitsijan on noudatettava voimassa olevaa työturvallisuuslakia ei ole riittävä vaan sen lisäksi tulee tarkentaa mitä asioita työmaalla erityisesti valvotaan.
On siis ensiarvoisen tärkeää, että tilaaja huomioi, että omilla työmaillaan urakoivat työnsuorittajat noudattavat kaikilta osin voimassa olevia työturvallisuuslakeja ja -asetuksia. Siitä tulee varmuudella taloudellista säästöä, mutta mikä tärkeintä, myös työturvallisuus ja -viihtyvyys lisääntyy, joilla on taas taipumus motivoida työnsuorittajia ja näin myös työn suorittaminenkin sujuu paremmin. 

Kirjoittaja Martti Turunen on suojalaitetarkastaja ja Suomen Suoja­laitetarkastajat ry:n tiedottaja. 

Lue seuraavaksi