Uutiset

Työkoneet

Moottoritien kunnostus ennätysajassa

Taajaan asutuilla alueilla teiden nopea kunnostus korostuu, koska vilkkailla pääteillä tietyömaat aiheuttavat aina ruuhkia. Duisburgissa Saksassa urakoitsija Johann Bunte Bauunternehmen suoritti laajan päällystystyön nopealla aikataululla. Asfaltointiporukka suoritti 60 000 neliömetrin kunnostustyön vain 55 tunnissa. Työhön käytettiin neljää Wirtgenin kylmäjyrsintä ja kuutta Vögelen levitinlaitetta.

Nopealla aikataululla suoritettu työmaa edellytti monia seikkoja; tarkkaa suunnittelua, sujuvaa työnkulkua sekä luotettavaa konekalustoa. Myös henkilökunnalta edellytettiin kokemusta nopeasti suoritettavista projekteista. Kaikkia näitä elementtejä tarvittiin, kun Duisburgin lähellä uusittiin 3,6 kilometriä moottoritien päällystettä. Kyseisellä tiejaksolla kulkee arkipäivisin yli 120 000 ajoneuvoa. Paikallinen tieviranomainen Straßen.NRW päätti, että tieosuus suljetaan kokonaan kunnostustyön ajaksi.
”Päätimme sulkea tienpätkän kokonaan yhdeksi viikonlopuksi. Muutoin työ olisi häirinnyt liikennettä useita viikkoja. Näin saavutetaan myös parempi työn laatu”, sanoo Straßen.NRW:n Thomas Oehler.

Saksassa päällystettiin 3,6 kilometriä moottoritietä yhden viikonlopun aikana. Tieosuus oli kokonaan suljettuna liikenteeltä viikonlopun ajan.

Aikataulu oli siis tiukka. Työt aloitettiin perjantai-iltana kello 22.00 sulkemalla tieosuus molempiin suuntiin kokonaan liikenteeltä. Pian sulkemisen jälkeen neljä Wirtgenin kylmäjyrsintä, W210i, W 220i ja kaksi W 250i:tä, aloittivat korjattavien kohtien jyrsinnän. Siihen oli laskettu kuluvan 20 tuntia, mutta asfaltinlevittimet pääsivät hommiin jo lauantaiaamulla kello 7.15. Levitystyö oli määritelty saatavan valmiiksi sunnuntaiaamuun, kello 10.30:een mennessä. Loput viikonlopun tunneista käytettiin tiemerkintöjen ja muiden korjausten tekoon. Tieosuus avattiin liikenteelle maanantaiaamuna sopivasti ennen vilkkaan työmatkaliikenteen alkamista.

Levitys tehtiin kahdella Vögele Super 1800-3i SprayJet -asfaltinlevittimellä, joita ruokkivat kaksi Vögele MT 3000-2i Offset -syöttölaitetta

Kuusi Vögelen konetta töissä samaan aikaan

60 000 neliömetrin levitysurakalle oli vain 27 tunnin aikaikkuna. Urakoitsija Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG hoiti urakan kuudella Vögelen koneella. Ensin sideainetta levitettiin kahdella Super 2100-3i:llä. Sen jälkeen kaksi Super 1800-3i SprayJet -levitintä aloittivat työn. Pintakerros sisälsi hiljaista asfalttimassaa (LOA) ja sitä levitettiin ”kuumaa kuumalle” -menetelmällä.

Työssä käytettiin kolmea asfaltin sekoitusasemaa, jotta massan tuotanto pystyttiin takaamaan tässä kiireisen aikataulun projektissa. Lisäksi varalla oli yksi asema. 130 kuorma-autoa teki 500 matkaa asemilta levityskohteiseen. Kaiken kaikkiaan massaa kului 16 000 tonnia.

Töitä painettiin 55 tuntia yhteen soittoon.

Vögelen materiaalinsyötin takasi massan kulun

Työmaalla oli kaksi Vögele MT 3000-2i Offset -syöttölaitetta siirtämässä massaa jatkuvalla syötöllä kuorma-autoista levittimille. Kahden syöttölaitteen käyttö oli välttämätöntä tässä pikaisessa projektissa. Syöttökoneen käyttäjät huolehtivat massankulusta, jolloin levittimien kuljettajat pystyivät keskittymään omaan työhönsä. 500 kuorma-autolastillista asfalttimassaa saatiinkin näin levitettyä nopealla vauhdilla.

Vögele Super 1800-3i SprayJet -levittimet tekivät sideaineen ja asfalttimassan levityksen yhdellä ja samalla ajolla. Näin säästettiin paljon aikaa. Vögelen SprayJet -tekniikka parantaa massan tartuntaa ja pinnan käyttöikää.

Valmista tuli ja tie saatiin auki sovittuna ajankohtana.

Tie auki maanantaina kello 5.00 – tehtävä suoritettu

Johann Bunten tiimin sekä Wirtgenin ja Vögelen työkoneiden saumaton yhteistyö mahdollisti tien avaamisen liikenteelle maanantaiaamuna kello 5.00. Kaikki mukana olleet huokaisivat helpotuksesta, kun tiukkaan aikataulutettu projekti saatiin maaliin.
”Se oli uskomaton suoritus koko porukalta. Siinä kaverit auttoivat toinen toisiaan tarpeen tullen”, totesi urakoitsijan taholta Niklas Lehmann sen jälkeen, kun projekti tuli valmiiksi.


Lue seuraavaksi