Uutiset

Työkoneet

Mobiili metallinmittaus teollisuusvesille

Heinäkuun alusta 2014 on käynnistynyt systemaattinen kehitystyö, jonka lopputuloksena tulee olemaan mobiili, jatkuvatoiminen (on line) metallimittausratkaisu teollisuusvesille – kaivoksille, metallitehtaille, kemiantehtaille ja energiateollisuuteen. Toistuvat metallipäästöt vesistöihin kuormittavat herkkiä vesistöjä ja mittausten avulla päästöjä voidaan vähentää merkittävästi.

Kehitystyössä mukana ovat EHP-Tekniikka Oy (Oulu), Oulun yliopiston CEMIS-Oulu -yksikkö (Kajaani) ja norjalainen Envitech AS. Aiheen merkittävyyttä kuvaa se, että kehitystyö sai poikkeuksellisesti osarahoituksen suoraan Brysselistä komission Eco-Innovation 2013 ohjelmasta – ainoana suomalaisten vetämänä kehityshankkeena (hakemuksia EU:n alueelta 461, joista rahoitettiin 40, rahoitusprosentti 8,7 %).

Kehitystyön tuloksena syntyy mobiili metallimittausratkaisu EnviMon, jolla ensimmäisenä maailmassa voidaan kenttäolosuhteissa mitata useiden metallien päästöjä ympärivuotisesti täysin paikasta riippumatta. EnviMon-ratkaisussa jatkuvatoiminen mittausasema voidaan viedä mihin tahansa purkuojaan, purku-uomaan, lampeen, jokeen, järveen tai altaaseen ja täysin reaaliaikaisesti ja autonomisesti mitata metallien määrää vedessä.

Tämä mahdollistaa metallipäästöjen kiinnisaamisen heti päästön alkuvaiheessa aivan ensi minuutteina ja sitä kautta estää suurten metallimäärien joutumisen vesistöön. Tämä säästää valtavasti rahaa sekä luontoa, niin kalastoa kuin pohjaeläimiäkin.

Ratkaisussa mitatut metallipitoisuusarvot lähetetään langattomasti eteenpäin ja näin voidaan mahdollisistaa metallipitoisuuksien noususta (metallipäästöistä) saada välittömästi tieto ja ryhtyä saman tien korjaaviin toimenpiteisiin. Ratkaisuun kuuluu myös vesimäärän ja muiden vedenlaatutietojen samanaikainen mittaaminen, joten ratkaisu on täysin ainutlaatuinen maailmalla. Ratkaisun kehittäminen pohjautuu mukana olevien tahojen ydinosaamisen yhdistämiseen uudella tavalla – tavalla jota ei ennen ole globaalisti tehty.

Lue seuraavaksi