Uutiset

Työkoneet

Missä oltiin tyytyväisimpiä teiden talvihoitoon, missä parannettiin eniten?

Väylävirasto selvitti tuttuun tapaan, missä päin Suomea olivat tyytyväisimmät tienkäyttäjät viime talven aikana ja missä tienkäyttäjien tyytyväisyys parantui eniten. Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan keskimääräinen asiakastyytyväisyys nousi edellisestä talvesta, ja valtaosa maanteiden hoitourakoista paransikin tulostaan.

Väylävirasto selvitti palautetutkimuksen perusteella tienkäyttäjien palvelussa parhaiten onnistuneet ja asiakastyytyväisyydessä eniten parantaneet maanteiden hoitourakat viime talven aikana. Hoitourakat jaetaan sisältönsä puolesta erittäin vaativiin ja vaativiin urakoihin sekä perusurakoihin.


Tienkäyttäjät olivat tyytyväisimpiä talvihoitoon seuraavien urakoiden alueella:

  • Erittäin vaativassa hoitourakassa Jyväskylässä (Terranor Oy)
  • Vaativissa hoitourakoissa Porvoossa (Destia Oy) ja Kouvolassa (YIT Suomi Oy)
  • Perusurakoissa Kangasalla (Destia Oy), Vetelissä (YIT Suomi Oy) ja Ivalossa (Destia Oy).


Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoitoon oli parantunut eniten seuraavissa urakoissa:

  • Erittäin vaativassa hoitourakassa Oulussa (Destia Oy)
  • Vaativissa hoitourakoissa Porvoossa (Destia Oy) ja Paimiossa (Destia Oy)
  • Perusurakoissa Vetelissä (YIT Suomi Oy), Nurmeksessa (Destia Oy) ja Pielavedellä (Destia Oy).


Tienkäyttäjien tyytyväisyyteen vaikuttaa moni asia

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidon palvelutason. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikallisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.

Teiden talvihoitoon kuuluvat esimerkiksi lumen poisto, liukkauden torjunta ja polanteiden tasaaminen. Hoitourakat eivät ole keskenään samanlaisia, vaan alueissa ja sääolosuhteissa on eroja. Urakoitsijat voivat kuitenkin vaikuttaa työllään asiakkaiden eli tienkäyttäjien tyytyväisyyteen.

Esimerkiksi urakan henkilöstö, työkoneiden ja -laitteiden valinta, työskentelytavat, sääolosuhteiden ennakointi, toimenpiteiden ajoitus ja aluetuntemuksen hyödyntäminen ovat isossa roolissa urakoitsijoiden työn onnistumisessa.

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa selvitetään vuosittain urakoiden onnistumista työssään. Tuloksia hyödynnetään muun muassa urakoiden kannustimissa ja toiminnan kehittämisessä. Laajempi yhteenveto talven tutkimuksen tuloksista julkaistaan myöhemmin toukokuussa.Lisätietoa teiden talvihoidosta ja talvihoitoluokat kartalla


Lue seuraavaksi