Uutiset

Työkoneet

Lokotrackin ohjaus kaivukoneesta

Suosittujen Lokotrack-murskainten ohjaus sujuu nyt kätevästi ja turvallisesti etäyhteydellä murskainta syöttävän kaivukoneen hytistä. Metso on julkaissut ICr-etävalvonta- ja ohjausjärjestelmän, joka parantaa työturvallisuutta, kun operaattorin ei enää tarvitse poistua kaivukoneesta yhtä usein kuin aiemmin.

Uusi ICr-etävalvonta helpottaa Lokotrack-operaattorin päivittäistä työtä välittämällä ohjaustoimintoja sekä mittaustietoja kaivukoneeseen asennettavaan näyttölaitteeseen. ICr:n avulla voidaan myös säätää murskaimen asetuksia.

Merkittävimpiä ICr-järjestelmän etuja ovat helppo asennus kaivukoneeseen, syötemäärän vakautus asetetun tavoitearvon mukaiseksi sekä murskaimen asetuksen ohjaus ja langaton tiedonsiirto laitteiden välillä.

Ensimmäinen sarjavalmisteinen ICr-etävalvonta asennettiin loppukesästä sora- ja multajalosteita tuottavan Pärhä Oy:n Lokotrack LT106 -leukamurskainyksikköön. Laite on yhtiön ensimmäinen Metson valmistama murskauslaitos.

Jari Pärhä on ollut tyytyväinen Lokotrack LT106:een ja ICr järjestelmään. ”Etävalvonta helpottaa koneen käyttöä ja auttaa sovittamaan Lokotrack LT106:n kapasiteetin jälkipään suorituskykyyn. Syöttimen toimintaa on helppo muuttaa ICr:n näytöstä syötteen muuttuessa.”

Pärhän mukaan ICr tekee työnteosta samalla turvallisempaa, kun kulkutarve kaivukoneen ja murskauslaitteen välillä vähenee.

Pärhä Oy on vuosi sitten tehdyn sukupolvenvaihdoksen myötä veljesten Petri ja Jari Pärhän omistuksessa oleva sorajalosteiden sertifioitu ammattilainen.

Liikevaihdosta puolet kertyy kiviainesten toimituksesta maanrakennukseen ja puolet lajikkeista elementti- ja kattotiilitehtaan sekä valmisbetoniaseman tarpeisiin. Yhtiö tuottaa noin 400 000 tonnia kiviainesta vuodessa, josta kaksi kolmannesta murskataan.

Lue seuraavaksi