Uutiset

Työkoneet

Lisää kallionottoalueita Päijät-Hämeeseen

Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotus ei ohjaa maa-aineshuoltoa riittävästi harjukiviainesten otosta kalliokiviainesten ottoon ja maa-ainesten kierrätykseen, toteaa Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen liitolle kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa.

ELY-keskus esittääkin, että kaavassa osoitettaisiin enemmän kalliokiviaineksen ottamiseen soveltuvia alueita myös pitkän aikavälin tarpeita ajatellen. Lisäksi ELY-keskus esittää joitakin tarkistuksia nykyisiin aluevarauksiin.

Kiitosta ELY-keskus puolestaan antaa liitolle niistä kaavan muutoksista, joilla pohjavesialueille aiheutuvia riskejä vähennetään toimintojen sijoittamisella ja pohjavesien suojaamisella. Muutostarpeitakin silti löytyy ELY-keskuksen mielestä vielä mm. teollisuus-, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueiden osoittamisessa sekä vedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeelle rakentamisessa.

Lue seuraavaksi