Uutiset

Työkoneet

Lauttasaaren vesitorni lakkasi olemasta

Konepörssissä 12/2015 oli artikkeli Koverharin terästehtaan purkutöistä, joiden suorittajana on Delete. Sama yritys purki loppuvuodesta myös 2015 Lauttasaaren Kotkavuorella vanhan vesitornin. Kyseessä oli jälleen kerran vaativa työ niin kohteen korkeuden, sienimäisen muodon kuin ahtaan ja asutun ympäristönkin takia. Pääosassa purkutöissä oli 41 metrin ulottuvuuden omaava, pitkäpuominen kaivukone. Sen apurina oli toinen kone materiaalin puretun lajittelussa. Purkuprojekti alkoi työmaateiden rakentamisella syyskuussa viime vuonna ja joulukuussa koko majesteetillinen rakennelma oli historiaa. Tämän vuoden keväällä alueella jatkuvat vielä maisemointityöt ja puistoksi kaavoitettu alue säilyy asukkaiden virkistyskäytössä.

Lauttasaaren ilmatilaa näihin päiviin asti hallinnut vesitorni valmistui vuonna 1958  ja oli toiminnassa aina vuoteen 1996 saakka. Se oli ensimmäinen Suomeen valmistunut, niin sanottu sienimäinen vesitorni, minkä katsottiin nostavan sen kulttuurihistoriallista arvoa entisestään.

Ensimmäinen purkulupahakemus tornista jätettiin jo vuonna 2010. Rakennuslautakunta ja paikallinen Lauttasaariseura vastustivat kuitenkin purkamista ja tornin kunnostamistakin on vuosien mittaan harkittu. Kolmen miljoonan korjausbudjetti koettiin kuitenkin liian suureksi. Paikallisten asukkaiden mielestä vesitorni on tunnusomainen symboli Lauttasaarelle ja se olisi pitänyt jättää ehdottomasti paikoilleen. Purkamisen vastustamisesta johtuen uutta käyttötarkoitusta tornille haettiin myös arkkitehtikilpailulla.  Kaupunki yritti myös myydä tornia. Nämä eivät johtanut kuitenkaan mihinkään ja purkulupaa haettiin uudestaan vuosina 2011 ja 2012.

Vuonna 2013 lupa purkamiselle viimein heltisi, mutta asukkaat valittivat eri oikeusasteet läpi. Näin töiden aloittaminen viivästyi vieläkin ja vasta viime vuonna purkukoneet pääsivät tornin kimppuun. Vesitornin rakentaminen kesti vuonna 1958 kuutisen kuukautta  ja itse rakennuksen purku tapahtui noin kolmessa kuukaudessa.  Betonia mutustettavaksi oli kaikkiaan 3000 tonnia. Tornin korkeus oli 34 ja ylävesisäiliön halkaisija 42 metriä. Koko tornin tilavuus oli 4500 kuutiometriä. Purku-urakan hinnaksi tuli 350 000 euroa. Alueen maisemointiin on laskettu kuluvan vielä 150 000 euroa.

Ennakkosuunnittelu tärkeää

Tornin erikoinen rakenne on vaatinut purkutyölle huolellista ennakkosuunnittelua.  Korkeudesta johtuen purkuajaksi varattiin kolme kuukautta, kun matalan samankokoisen rakennuksen purkamiseen kuluu normaalisti muutama viikko. Toki haitta-ainepurut oli tehty jo keväällä lupapäätöstä odotellessa. Rakenteissa oli käytetty haitallista asbestia ja kivihiilipikeä. Maalien seassa on myös esimerkiksi lyijyä. Kaikki nämä vaaralliset aineet hoidettiin turvallisesti pois alipaineistetussa tilassa.

Lauttasaaren purkutyömaan johtaja Jari Pikkupirtti kertoi viime vuonna, että rakennepiirustuksia on käyty tarkkaan läpi Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa. Korkeissa kohteissa  on aina olemassa romahdusvaara, joten purku on tehtävä oikeassa järjestyksessä harkiten.

Myös tuuli vaikeuttaa aina omalta osaltaan korkeiden kohteiden purkua. Kun vesitorni vielä valmiiksi seisoi korkean kallion päällä, niin tuulen nopeudeksi huipulla voitiin mitata 15-30 sekuntimetrin lukemia . Purku ajoitetiinkin tarkoituksella syksyyn, jotta syyssade sitoisi osaltaan ympäristöön leijuvaa pölyä. Syksy 2015 oli kuitenkin varsin sateeton, joten pölynhallintaa varten pitäpuomikoneessa oli oma vesisuihkuun perustuva pölynhallintajärjestelmänsä.

Syyskuussa 2015 siis alkoi varsinainen purkutyö. Tuolloin purettiin purkukouran avulla aluksi vesikaton rakenteet ja julkisivun harkkomuuraus. Lokakuussa edettiin vesisäiliön verhoukseen sekä kantaviin kattorakenteisiin. Myös sisempi ja ulompi vesisäiliö kokivat kohtalonsa, kuten myös keskihuone. Marraskuussa edettiin pystykuilun yläosaan ja siitä jalkaosaan. Joulukuussa purettiin pystykuilun sulku ja verhoilu ja poistettiin väliaikset kulkureitit. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta itse toteutus vaati rautaista ammattitaitoa niin työnjohdolta kuin varsinaisilta suorittajilta.

Pitäpuomisen, 130 tonnia painavan Liebherr 974:n puikoissa työmaalla hääri Esa Mäkiranta, jolla on takana puolitoista vuotta 41-metrisellä työskentelyä. Aluksi peruskoneessa oli kiinni pisin 41 metrin puomi  puomi, mutta alemmas tultaessa puomia lyhennettiin 15 metriin. Puomi on varustettu kameralla, jonka kautta kuljettaja seuraa työlaitettaan korkeuksissa. Peltikaton ja vesikaton puurakenteet oli helppo purkaa, mutta vaativinta oli lakkiosan purku saksien avulla. Lakkiosassa sijaitsi kaksi vesisäiliötä sekä pyöräa huone niiden välissä. Vahvimpia betonirakenteita varten työlaitteeksi vaihdettiin välillä myös hydraulinen iskuvasara.

Kallion laella sijaitseva vesitorni oli logistisestikin vaativa paikka. Ahtaat kadut ja runsas asutus vesitornin ympärillä aiheuttivat sen, että rakennusjätteiden kuljetusten liikennejärjestelyt vaativat nekin tarkkaa suunnittelua. Pitäpuominen Liebherr pujotteli purkukohteeseen  kolmen lavetin kyydissä.

Lue seuraavaksi