Uutiset

Työkoneet

Kreate urakoi ratasilloilla

Kreate oy urakoi Liikennevirastolle kolmen ratasillan muutostyöt Lappeenrannassa Karjalan radalla.  Urakassa uusitaan Vanha Vt6 alikulkusilta. Jänhiälän ja Pellisenrannan sillat puretaan, niiden alitse kulkevat tiet tukitaan.  Rata uusitaan töiden vaatimilta osilta.  Urakan nimi on ”KRS Vanhan Vt 6 AKS ja purettavat sillat (SU2)”.  Urakkahinta on 2,2 miljoonaa euroa.

Liikenneviraston suuren Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Osana hanketta kunnostetaan korjausvelkakohteita, johon mm. tämän urakan kohteista Vanha Vt6:n alikulkusillan uusiminen kuuluu. Lähde: https://www.liikennevirasto.fi/luumaki-imatra-ratahanke 

”Tämä urakka on tiettävästi ensimmäinen osa tuota edellä kuvattua Liikenneviraston isoa hanketta.  Kreaten silta- ja ratayksiköiden sekä konserniyhtiö KFS:n osaaminen saadaan yhdistettyä kitkattomasti. Tästä saadaan merkittävää etua ja hyötyä työn sujuvuudelle ja kokonaisuuden hallinnalle”, yksikönjohtaja Sami Rantala toteaa.

”Vanhan Vt6:n alikulkusilta puretaan katkoviikonloppuna marraskuussa. Uusi, vieressä rakennettava silta tunkataan silloin paikoilleen. Uuden sillan kantavuus varmistetaan porapaalutuksin ja uusilla tukimuureilla.  Nämä perustustyövaiheet tehdään ennen katkoviikonloppua. Heinäkuun katkoviikonloppuna puretaan ja täytetään Jänhiälän ja Pellisenrannan sillat”, kertoo työmaapäällikkö Mika Haimila. 

Radan päällysrakenne puretaan kaikkien kolmen sillan osalta siltatöiden edellyttämässä laajuudessa ja rakennetaan takaisin käyttäen nykyisiä kiskoja ja pölkkyjä. Lisäksi urakkaan sisältyy radan uudelleen rakentaminen tarvittavilta osin sähkörata- ja turvalaitetöineen.

Kreaten työpäällikkönä toimii Antti Kakko ja vastaavana mestarina Mika Haimila.  Mukana myös Kreaten ratayksikkö Tero Inkalan johdolla sekä konserniyhtiöt KFS Finland Oy ja Sotkamon Porapaalu.

Lue seuraavaksi