Uutiset

Työkoneet

Koneyrittäjät: Julkiset hankkeet nyt tärkeitä

”Näissä poikkeusoloissa on suuri tarve toimiin, jotka pitävät taloutta liikkeellä. Tällaisia hyviä talouden liikuttajia ovat julkiset hankinnat ja erityisesti yhdyskuntatekniset urakat”, muistuttaa Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen.

Pienempien kuntien ja kaupunkien vesijohto-, viemäri- ja katurakennustyömailla on merkittävä rooli pienten maarakennusyritysten työllistymisessä.

Panostaminen erityisesti maa- ja vesirakentamiseen on tunnustettu keino lievittää työttömyyttä talouden notkahduksissa.  Taloustieteilijöiden yleisarvio on, että yhden miljardin panostus maa- ja vesirakentamisen hankkeisiin tarkoittaa töitä vuodeksi 15 000 hengelle.

Kuntaliitto on antanut hyvät ohjeet jäsenkunnilleen. Ohjeistuksessa kehotetaan, etteivät kunnat hidastaisi rahaliikennettään ja että hankintoja pilkottaisiin niin, että paikalliset ja pienemmätkin toimijat pääsisivät tarjoamaan niihin. On hienoa, että kunnat ovat linjanneet toimintaansa ohjeiden mukaisesti, esimerkikkinä esimerkiksi Kuopio. 

Näissä poikkeusoloissa on tärkeää, että valtio ja kaupungit käynnistäisivät yhdyskuntateknisiä hankkeitaan. Jos hankkeita nyt siirretään, sekä isommat että pienemmät paikalliset maarakennusyritykset ajautuvat taloudelliseen ahdinkoon, toteaa Suominen.

Normaali kausivaihtelu kuuluu koneurakointiin, mutta sääoloiltaan poikkeuksellinen talvi on heikentänyt monen maarakennusyrityksen kassaa, koska aurauksia ja muita talvisia teiden kunnossapitotöitä ei olekaan ollut odotetulla tavalla. Moni yritys onkin odottanut kevään työkauden alkamista.  

Julkisten maarakennushankkeiden käynnistäminen pehmentää sitä vaikutusta, joka on edessä tulevina kuukausina. Huonossa taloustilanteessa yksityisiä hankkeita siirretään ja perutaan, kun ihmisillä ei oman taloustilanteensa vuoksi ole mahdollisuutta käynnistää esimerkiksi haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien rakentamista tai uudistamista.Lue seuraavaksi