Uutiset

Työkoneet

Koneurakoitsija haluaa yhteistyötä

Yhdeksän kymmenestä koneurakoitsijasta haluaisi lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista lähialueen muiden urakoitsijoiden kanssa. Tämä selvisi kyselyssä, joka tehtiin TTS Työtehoseuran, Uudenmaan maataloustuottajaliittojen MTK-Uusimaan ja NSP:n yhteistyönä tänä keväänä. Kysely oli osa Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa URAKKA-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää urakointipalveluiden verkostoja ja yrittäjien välistä konkreettista yhteistyötä.

Jonkin verran verkostoja on jo syntynyt. Reilut 40 % vastanneista käyttää ainakin osassa urakoinneista muita urakoitsijoita. Kolmasosa tekee urakointitöitä itse aliurakointina ja muutama vastaaja kertoi toimivansa pelkästään aliurakoitsijana.

Puolet vastaajista piti tärkeänä sitä, että verkostoitumalla voitaisiin hankkia isompia koneurakointitöitä ja saada mahdollisesti parempaa hintaa urakoista. Kaksi kolmesta vastaajasta piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että verkostoitumisen kautta saataisiin urakointipalveluille helpommin varmistettua yhteinen laatunäkemys ja –taso. Lähes puolet vastaajista piti tärkeänä myös sitä, että verkostolla on palkattu vastuuhenkilö, joka vastaa verkoston toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Urakoitsijoilta kysyttiin kiinnostusta erilaisiin yhteistyön ja verkostoitumisen toimintamalleihin. Selvästi mieluisimpana verkostoitumismuotona vastaajat pitivät Ruotsin mallin mukaista konerengastoimintaa. Siinä periaatteena on, että konerengas tarjoaa, suunnittelee, myy ja laskuttaa urakat, ja urakoitsija tekee työn aliurakoitsijana konerenkaalle. Nykyisin Uudellamaalla on olemassa Uudenmaan konerengasyhdistys, jolla on noin 50 jäsentä. Yhdistyksen toiminta on kuitenkin vähäistä ja konerengas ei käytännössä tällä hetkellä välitä töitä jäsenilleen.

Lähes kaikki vastaajat olivat valmiita maksamaan verkostolle jäsenmaksua. Tämän lisäksi selvästi suurin osa vastaajista oli valmis maksamaan välityspalkkiota verkoston välittämistä urakointitöistä. Puolet vastaajista olisi valmis maksamaan myös verkoston tarjoamista laskutus, kirjanpito- ja markkinointipalveluista, jos niitä olisi verkoston kautta saatavilla kilpailukykyiseen hintaan.

Lue seuraavaksi