Uutiset

Työkoneet

Koeajossa Komatsu PC 138US-11

Baumassa keväällä esitelty, noin 15 tonnin painoinen Komatsu PC138US-11 saatiin Konepörssin koeajoon syksyllä. Se korvaa mallistosta edellisen kymppisarjan koneen. Japanilaisvalmistajan linja pakokaasujen jälkikäsittelyn suhteen on ollut päivittää kuusisylinterisillä moottoreilla varustetut mallit ensin ja sitten nelisylinterinen mallisto. Päivitetyn PC138US-11 on pakokaasujen jälkikäsittelyä lukuunottamatta muuttunut varsin vähän kymppiperheen koneeseen varrattuna. AdBlue:n käytöllä (SCR) on siirrytty Stage IIIB-vaiheesta Stage IV-vaiheeseen. Tämä onkin uuden mallisarjan suurin muutos. Partikkelisuodatinta ei ole.

Ulkonäöltä uutta 11-sarjalaista PC 138US -mallia ei juuri erota vanhasta 10-mallista. Ohjaamo ja puomi ovat tuttuja komponentteja jo edellisestä mallista. Alavaunuun on lisätty rullia siten, että alarullia molemmilla puolilla on nyt kahdeksan ja ylärullia kaksi. Aiemmin niitä oli seitsemän ja yksi. Kaikki ulkomitat ovat nekin ennallaan eli korkeus ohjaamon kattoon on 2815 ja peränylitys 1480 millimetriä. Vaihtoehtoiset telaleveydet ovat 500, 600 ja 700 millimetriä jolloin koneen kokonaisleveys on 2490-2690 millimetriä. Koeajokoneessa oli leveimmät 700 millimetrin telalaput.

Myös kaikki ulottuvaisuudet ovat muuttumattomia kymppisarjalaiseen verrattuna ja puomivaihtoehdot ovat ennallaan. Koeajokoneessa oli normaali kiintopuomi, mutta myös nivelpuomi on saatavana. Kauhanvarsivaihtoehtoja kiintopuomille on kaksi eli 2,5 ja kolme metriä. Nivelpuomin kauhanvarsi on pituudeltaan aina 2,5 metriä. Koeajokoneessa oli lyhyempi 2,5 metrin vaihtoehto.

Komatsu SAA4D95LE-7 (72,6 kW).

Moottorina on nyt uuden 7-perheen nelisylinterinen Komatsu SAA4D95LE-7. Siihen on pakokaasujen jälkikäsittelyn parantamisen ohella paljon muitakin pieniä muutoksia. Esimerkiksi moottorin ohjausyksikkö ja öljypumppu ovat uusia.  Teholukema on pysynyt ennallaan eli on 72,6 kilowattia. Ja kuten todettiin Stage IV-vaihetta varten jo IIIB-vaiheessa ollut hapetuskatalysaattori on saanut rinnalleen SCR-teknologian ja AdBluen. Myös pakokaasujen takaisinkierrätys (EGR) ja muuttuvatilauuksinen turboahdin (VFT) auttavat päästörajojen alittamisessa.

Hydraulijärjestelmän pääpumppu on pysynyt tyyppinsä ja tuottonsa suhteen entisellään. Muuttuvatilavuuksinen mäntäpumppu antaa maksimissaan 242 litran tuoton. Kaivu- sekä ajohydrauliikassa paine on 355 baaria. Myöskään polttoainesäiliön ym. tilavuuksia ei ole lähdetty muuttamaan. Polttoaineen kulutuksen Komatsu lupaa kuitenkin pienentyneen viitisen prosenttia uuden mallisarjan myötä, joten tankillisella kaivaa nyt hieman kauemmin kuin aiemmin. Ylävaunun päälle vievän portaikon alle sijoitetun AdBlue-säiliön tilavuus on 21 litraa.

Kolmella kameralla

Yksi huomioitava muutos on Komatsun KomVision -kamerajärjestelmä, joka tarjoaa lintuperspektiivin kuvan ohjaamon näyttöön kolmen kameran yhdistetystä datasta. Kamerat osoittavat taakse ja molemmille sivuille. Koska kuljettajan näkyväisyys etenkin oikealle puolelle ja taakse on rajoittunut, niin kamerajärjestelmä on tarpeellinen ja käyttökelpoinen ominaisuus ahtaissa paikoissa. Kyseessä onkin kannattava hankinta koneen oston yhteydessä.

Ohjaamo on pysynyt lähes muuttumattomana.

Myös hydrauliikan venttilistössä on tehty joitain muutoksia. Esimerkiksi kauhanvarren sylinterin venttiili palauttaa paluuöljyn suoraan säiliöön eikä kierrätä sitä pääventtiilin kautta. Pienillä muutoksilla Komatsu sanoo olevan vaikutusta myös polttoaineen kulutuksen pienenemiseen. Automaattinen tyhjäkäynnille pudotus on sekin nyt konstruoitu uuteen 11-sarjalaiseen. Edelleen moottori voidaan ohjelmoida sammumaan tietyn tyhjäkäyntiajan jälkeen. Kuljettaja saa ”popup” -varoituksen näyttöön kun automaattisammutus on lähestymässä.

Ohjaamo on siis kutakuinkin entisellään. Seitsemän tuuman näyttökin on sama kuin ennen. Uutta on kuljettajakohtainen PIN-koodi, jota ilman konetta on mahdotonta käynnistää. Ja tietenkin AdBlue-säiliön nestetason mittari on lisätty näyttöön. Uusi Komatsu PC 138US-11 onkin kaikkinensa erittäin ahtaisiin tiloihin, kuten kapeille kaduille, erinomaisesti soveltuva kaivukonemalli. Hyvää ei ole lähdetty turhan takia muuttamaan. Päästöruljanssin seuraaminen on pakottanut tekemään omat muutoksensa pakokaasujen jälkikäsittelyyn.

Koeajossa mitattua

Tällä kertaa polttoaineen kulutus saatiin selville helposti, kun koeajokone oli kiinni Komtrax-järjestelmässä. Raportti kertoo, että kaikkiaan työtunteja kertyi 37 koko koeajon aikana. Tyhjäkäyntiä oli runsaasti eli kaikkiaan noin 20 prosenttia. Tämä johtuu osaltaan koeajon alkuvaiheessa tehdyistä kuvauksista ja mittauksista. Moottori kävi alussa siis paljon tyhjäkäynnillä. Noin 78 prosenttia kaikesta työstä tehtiin tehokkaimmalla P-alueella.

Komatsun järjestelmästä saa esiin niin tunti- kuin viikkokulutuksenkin.

Työn luonne oli pääasiassa sepelin ja pintamaiden käsittelyä ja loppuvaiheessa myös omakotitaloton rakennustyömaan erilaisia viimeistelytöitä. Kovin raskasta maan mättöä ei tehty. Näillä eväin kokonaiskulutukseksi saatiin 10,1 litraa tunnissa tyhjäkäyntiaikoineen. Ilman tyhjäkäyntiajanjaksoja kulutus oli 12,3 litraa tunnissa. Huomattavaa on, että mittausjakso sisälsi 25 prosenttia siirtoa ja 4,3 tuntia oli tehty nopealla alueella, jolloin käytössä on täysi teho. Kun siirtoajon määrä vähenee, pienenee myös kulutuslukema.

Huomattavaa on myös, että moottorin automaattisammutus oli asetettu 10 minuuttiin. Näitä kertoja oli vain viisi. Tätä aikaa kannattanee lyhentää, jolloin tyhjäkäyntiaika lyhenee ja polttoainetalous kohenee. Komatsu kertoo melutason hieman pudonneen 10-sarjan koneeseen verrattuna. Tämä muun muassa uusien tuulettimen siipien automatiikan avulla. Siivet pyörivät jäähdytystarpeen mukaan. Mittauksissa kaivumelu liikkui hieman reilussa 70 desibelissä, mitä voi pitää varsin alhaisena lukemana.

Nostovoima 5,5 metrin etäisyydellä kääntökeskiöstä (maantasossa) on 3540 kiloa ja kasvaa siitä lähemmäs koneen painopistettä tultaessa ollen kolmen metrin etäisyydellä noin viisi tonnia. Mittauksissa kauha ja kauhanpyörittäjä olivat asennettuina. Näistä painoa kertyy vajaat noin 900 kiloa. Nostovoima mitattiin puskulevy maassa. Sivulta nostettaessa kaatokuorma tulee määrääväksi tekijäksi.

Siirtonopeudet ovat GPS-mittauksella 5,2 ja 2,8 kilometriä tunnissa.Valmistajan ilmoitus on 5,1 ja 2,9 kilometriä tunnissa. Ylävaunun pyöritysnopeus kertoo jotain hydrauliikan nopeudesta ja Komatsun ohjaamo viuhuu 11 kertaa akselinsa ympäri minuutissa.

Ohjaamosta havaittua

Ohjaamon mitat ovat varsin tyypilliset kokoluokkaansa. Leveys on 1023, korkeus 1531 ja pituus 1332 millimetriä kuljettajan hartialinjan kohdalta mitattuna. Komatsu on valinnut ohjaamon ovityypiksi niin sanotun liukuoven. Kulku ohjaamoon on isolle kuljettajalle hieman ahdas ja oviaukon leveys keskimäärin 700 millimetriä. Kuten jo todettiin, ohjaamo on pysynyt ennallaan uudessa 11-sarjan koneessa. Koeajokoneessa oli Steelwrist X18-kauhanpyörittäjä ja sen ohjausjärjestelmä Xcontrol G2 omilla kaivuvivuilla. Vivuissa olevien rullien avulla onnistuu myös ajo ja kääntö eli ajovivut/-polkimet tulevat näin tarpeettomiksi. Tosin moni oudoksuu rullilla ajamista ja pitää perinteisiä ajopolkimia ja -vipuja parempana vaihtoehtona.

Steelwristin kahvoista hallitaan niin lisähydrauliikkaa kuin telojen pyöritystä.

Steelwristin ohjausjärjestelmään voidaan ohjelmoida erilaisia profiileita kuljettajan tottumusten mukaan. Rullien ja nappien käyttötarkoitukset voidaan siis vaihtaa toiminnasta toiseen. Koeajokoneessa yhtenä esiasetuksena oli muun muassa ”Pihti”. Siinä vipujen etupuolen rullilla hoidetaan normaalisti pyöritystä ja kallistusta. Kaivuvipujen etupuolella olevat ajorullat aktivoituvat vaihtokatkaisinta painamalla ajoon. Toisella ajorullalla hoidetaan vaihtokatkaisimen avulla myös pihtiä. Steelwristin-ohjausjärjestelmän näytöstä on helppo säätää muun muassa liikenopeuksia. Tärkeää on, että kyseessä on kuljettajalle varsin helppokäyttöinen ja kätevä järjestelmä.

Uutta on lintuperspektiivin näkymä, joka yhdistetään kolmen eri kameran tarjoamasta kuvasta.

Komatsun oma näyttöruutu on tuttua tutumpi jo Konepörssinkin sivuilta. Se on pysynyt muuttumattomana jo melko pitkään. Suomenkielisessä näytössä navigointi on helppoa. Hieno ominaisuus on, että valittu toiminto näkyy hetken näytössä niin sanottuna popup-näyttönä. Myös tunti- ja viikkotasoisen polttoaineen kulutuslukeman saaminen näkyviin on käyttökelpoinen ominaisuus. Lähes kaikkia toimintoja ohjataan näytön ja näppäimien avulla, aina lämmitys-/ilmastointilaitetta myöten.

Uusi kolmen kameran kokoama lintuperspektiivin näyttö auttaa ehdottomasti siellä, missä tilaa on vähän tai koneen ympärillä kulkee ihmisiä tai muita koneita. Järjestelmä ei kuitenkaan hälytä. Kun alueelle ilmaantuu liikettä. Tämä ominaisuus kannattaisi lisätä, sillä harvoin kaivaessa voi samalla tarkkailla näyttöruutua.

Sivuluukkujen takaa avautuu huoltokohteet käsille maan tasossa seisten.

Komatsu, turvallinen valinta

Komatsulta on totuttu näkemään ja saamaan laatua, eikä PC 138US-11 tuota pettymystä. Pakollinen päästöpäivitys on muuttanut muuta tekniikkaa varsin vähän. Komatsun hydrauliikka on tunnetusti tarkka ja hyvä hallita. Lyhytperäinen kone on myös vakaa kaivaa koko kaivualueella. Koneen takakulmissa molemmilla puolilla on pienet huoltoluukut, joiden takaa paljastuu muun muassa ilmansuodatin ja jäähdyttimet.  Oikeanpuoleinen etukonsoli aukeaa reilusti ja täältä löytyy muun muassa AdBluen täyttöaukko. Moottoritilaan pääsee tietenkin myös yläkautta. Ylävaunun päällä on reilut seisontatasot, jotka on varustettu liukastumissuojin.

Kaikissa maarakennuskoneissa (ei utility) koneissa nyt vakiona oleva Komatsu Care -huolto-ohjelma kattaa 2000 tunnin tai kolmen vuoden käyttöohjekirjan mukaiset huollot, joihin sisältyy huolto-osat, öljyt ja työ. AdBlue-komponenteille annetaan 9000 tunnin ja viiden vuoden takuu, joka pitää sisällään kaksi säiliön puhdistusta. Komatsu PC 138US-11 -kaivukoneeseen kuten muihinkin Komatsuihin voidaan myös räätälöidä jatkotakuu-, huolto ja kunnossapitosopimukset, kerrotaan Suomen Rakennuskoneelta.

Alla Komatsusta kertoo Suomen Rakennuskone Oy:n tuotepäällikkö Tero Ala-Tala. Steelwrist-kauhanpyörittäjää esittelee Don Rödlin (Steelwrist).

Lue seuraavaksi