Uutiset

Työkoneet

Kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamiselle lisärahoitusta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käynnistää ripeästi uuden laajakaistatukihankkeen hankealueiden kuulemiset jo ennen helmikuun alussa voimaan tulevaa laajakaistatukilakia. Näin kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamishankkeissa päästään vauhdilla eteenpäin jo kevään aikana. Tukiohjelmalle on haettu rahaa EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa. Maakunnat ja kunnat ovat nyt avainasemassa, jotta tukirahat saadaan hyödynnettyä. Traficom myöntää valtiontuet maakuntien kilpailutuksessa valituksi tuleville laajakaistaverkon rakentajille. 

Laajakaistatukihankkeella tuetaan nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Laajakaistatukihankkeessa voidaan tukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää, kuten aiemmin, kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin.  

Markkina-analyysi ratkaisee tukikelpoiset alueet

Maakuntaliittojen tehtävänä on yhdessä kuntien kanssa suunnitella ja määrittää hankehakuun soveltuvat hankealueet. Maakuntaliiton tehtävänä on myös julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvä valtiontuki julkisesti haettavaksi. Kunnat osallistuvat hankkeisiin 8, 22 tai 33 prosentin maksuosuudella.

Traficom tekee hankealueesta markkina-analyysin, jossa kartoitetaan olemassa olevat tai suunnitellut verkot ja vahvistetaan hankkeiden tukikelpoiset alueet. Tukea voidaan myöntää ainoastaan sellaisille alueille, joilla ei jo ole nopeita laajakaistayhteyksiä tarjoavia verkkoja tai joille ei todennäköisesti ja uskottavasti suunnitella niiden rakentamista seuraavan kolmen vuoden aikana markkinaehtoisesti. 

Laajakaistahankkeiden käynnistämisessä kannattaa aktivoitua ajoissa

Ensimmäiset hankealueiden julkiset kuulemiset käynnistyivät 10.1.2022 Satakunnan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Lapin hankealueista. ”Maakunnat ovat osoittaneet suurta kiinnostusta laajakaistahankkeiden käynnistämiselle uuden tukirahan avulla ja niillä on nyt loistava tilaisuus aktivoitua yhdessä kuntien kanssa. Odotamme saavamme uusia markkina-analyysipyyntöjä pitkin kevättä”, sanoo erityisasiantuntija Aleksandra Partanen.

Traficom käynnistää seuraavat kuulemiset uuden lain voimaan tulon jälkeen helmikuussa.

”Tukirahoilla tuetaan hankkeita niin kauan kuin rahaa riittää, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä”, Partanen vinkkaa. 

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus kuntien maksuosuuksista ja laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulevat voimaan 3.2.2022. Uusi laajakaistahanke on jatkoa aiemmalle tukiohjelmalle, jonka viimeiset hankkeet saatettiin loppuun vuoden 2021 aikana.
Lue seuraavaksi