Uutiset

Työkoneet

HKL kunnostaa raitiotieratoja kesällä

HKL kunnostaa raitiotieratoja tulevana kesänä ja syksynä. Ratatöiden yhteydessä asennetaan muutamalle vaihdealueelle uudet syväuraiset vaihteet, joilla pyritään vähentämään kiskomelua. Kesän ratatyöurakat ovat peruskunnostustöitä: ratakiskojen ja vaihteiden vaihtoa. Radan kunnostustöitä tehdään kesällä muun muassa Mechelininkadulla sekä Mannerheimintiellä Nordenskiöldinkadun risteyksen läheisyydessä. Ratatöitä tehdään 25 työmaalla, ja kiskoja uusitaan yhteensä noin 2 kilometrin matkalta.

Osa kesän ratatöistä vie raitiovaunuja poikkeusreiteille. Poikkeusreiteistä tiedottaa HSL. Ratatöiden yhteydessä HKL asentaa kolme uutta ns. syväuraista vaihdetta. Vaihteet asennetaan Itämerenkadun ja Länsisatamankadun risteykseen sekä Pohjoisesplanadille kaupungintalon edustalle. Kyseessä on pilotti, jolla kerätään kokemuksia uudentyyppisten vaihteiden hyödyistä. HKL on jo aiemmin asentanut muutaman syväuraisen vaihteen, ja tänä kesänä kokeilua laajennetaan.

Syväuraisilla vaihteilla pyritään vähentämään kiskomelua ja tärinää, jotka syntyvät raitiovaunun ylittäessä vaihdealueen. Uusien vaihteiden myötä on mahdollista myös nostaa raitiovaunujen nopeuksia: syväuraiset vaihteet sallivat vaihdealueen ylityksen nykyistä suuremmalla nopeudella. Kiskomelun vähentämiseksi HKL asentaa myös kiskojen rasvauslaitteen Kuusitien päätepysäkille elokuussa.

Kiskoja uusitaan tarpeen mukaan

Ratakiskojen käyttöikä riippuu siitä, millaisella rataosuudella kiskot ovat. Suoralla radalla kiskot voivat kestää 30 vuotta, kaarteessa huomattavasti vähemmän aikaa; maksimissaan 15 vuotta. Vaihteiden käyttöikään vaikuttaa muun muassa liikennemäärä: tiheästi liikennöidyillä rataosuuksilla vaihteet kuluvat eniten ja niitä vaihdetaan muutaman vuoden välein. Harvemmin liikennöidyillä osuuksilla vaihteet kestävät jopa 25 vuotta.

HKL suunnittelee ratatyöt siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteelle. Ratatöitä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös öisin tietyin rajoituksin. Helsingin yleiset säädökset rajoittavat melua aiheuttavan yötyön maksimiajaksikaksi yötä viikossa. Ratatyöhankkeet pyritään ajoittamaan niin, että ne voidaan toteuttaa samanaikaisesti muiden kuntateknisten hankkeiden kuten vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpötöiden kanssa.

Katso tästä kartta kesän ratatyömaista.

Lue seuraavaksi