Uutiset

Työkoneet

Hattrick avustaa etänä – osa 1

Nykyaikainen koneiden ja laitteiden korjaus ei enää ole luutuneiden käsitysten mukaista eli ruostuneiden mutterien vääntämistä kyynärpäitä myöten rasvassa olevilla käsillä. Erilaiset ongelmat tutkitaan ja vikakoodit puretaan yhä enenevässä määrin joko fyysisesti koneen väylään kytketystä läppäristä tai myös etähallinnan avulla.

Jokaisella maarakennuskonevalmistajalla on jo omat dataa keräävät ja analysoivat järjestelmänsä. Niiden avulla pyritään ennakoimaan huollot ja mahdolliset korjaukset. Kainuun ammattiopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä paikallisten yrittäjien ja koneenrakentajien hanke Hattrick tuo oman mielenkiintoisen lisänsä tähän virtuaalimaailmaan. Koronaviruspandemia on osaltaan kiihdyttänyt tarvetta etätöille ja -yhteyksille.

Kentälle matkaavat asentajat kohtaavat usein tilanteita, joissa pelkkä huollon tukeen otettu puhelu ei oikein riitä. Olemassa olevaa ongelmaa voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta kuvailla sanallisesti tarkkaan.

Nyt kehitetty Hattrick-järjestelmä tuo tähän todellista helpotusta. Virtuaalitodellisuus (virtual reality) ja lisätty todellisuus (augmented reality) mahdollistavat sen, että mekaanikko voi saada teknisen tuen monipuolista opastusta reaaliajassa vaikka toiselta puolen maapalloa. Etäisyys menettää merkityksensä.

Käytännössä homma toimii niin, että asentajan kypärään kiinnitetyn kännykkäkameran kautta huollon tukihenkilöt voivat seurata tapahtuman etenemistä kentällä. Edelleen asentaja saa tarpeen vaatiessa erilliseen pantaan kiinnitettyyn sekä ääni- ja eleohjattuun Realwear HMT1 -laitteeseensa korjaustoimenpiteeseen liittyvää materiaalia, esimerkiksi kytkentäkaavioita.

”Hattrick soveltuu mainiosti myös koulutuskäyttöön”, sanoo Ari Kananen.

Asentaja voi ottaa edessään olevasta kohteesta myös kuvan, johon etäyhteyden päässä oleva tukihenkilö voi helposti lisätä asiaan kuuluvaa materiaalia. Hattrick siis nopeuttaa ja helpottaa asentajan työskentelyä, tehostaa asiakaspalvelua ja tuo tietenkin myös kustannussäästöjä koko ketjulle.

EU:n ja muiden mukana olevien tahojen rahoittama 2,5-vuotinen hanke päättyy kesäkuussa. Sen kaupallistaminen siirtyy Edukai Oy:lle, jonne Hattrick-hankkeen ”isähahmo” Ari Kananen on nimitetty kehitysjohtajaksi. Näin tuotekehitys, ylläpito ja tuotetuki ovat taattuja myös hankkeen päättymisen jälkeen.

”Kaupallinen liiketoiminta on jo alkanut. Meillä on jo asiakkaita, joiden kanssa rakennamme heidän tarpeidensa mukaisia etätuki- ja koulutusjärjestelmiä. Pystymme jo nyt toimittamaan laitteita ”Avaimet käteen” -periaatteella”, tiivistää Kananen.

Mikä on Hattrick?

Koulutukseen säästöjä

Hattrick soveltuu hyvin myös koulutuskäyttöön. Siinä voidaan hyödyntää samoja ominaisuuksia kuin huoltotöissäkin. Opettaja voi pitkän etäisyyden päässä neuvoa suurtakin määrää oppilaita kerralla ja lisätyn todellisuuden avulla rikastuttaa opetustapahtumaa.

Nyt koronapandemian jyllätessä Hattrick onkin noussut arvoon arvaamattomaan. Kaikenlainen etätyö ja etäkoulutus ovat äkkiä saaneet merkittävän roolin yhteiskunnan eri osa-alueilla. Digiloikkaa otetaan nyt aimo harppauksin ja paatuneemmatkin virtuaalimaailman vastustajat ovat joutuneet opettelemaan pakostakin uusia konsteja. Jotain positiivistakin vallitsevasta virusepidemiasta on siis seurannut.

Juha Merran päässä on ääni- ja eleohjattu RealWear HMT-1 -headset. Laitteella saadaan internetin välityksellä reaaliaikainen ääni- ja kuvayhteys esimerkiksi tekniseen tukeen. Laitteessa on aisan päässä mikrofonin lisäksi pieni näyttö, jota voidaan ohjata etänä tai vastaavasti käyttää olemassa olevan materiaalin selaamiseen edellä mainituilla ääni- ja elekomennoilla. Ohjelmat on räätälöity sopiviksi Hattrick-projektissa.

Juha Merta toimii Kainuun Ammattiopiston opettajana tekniikan ja liikenteen alalla. Hän on käyttänyt Hattrick-järjestelmää työkonetekniikkaan ja autokalustoon liittyvissä koulutustilanteissa. Juhan mukaan päivittäin tulee uusia ajatuksia siitä, mihin kaikkeen järjestelmää voidaan hyödyntää.

”Etäkoulutuksessa saavutettavat kustannussäästöt ovat merkittävät. Enää ei tarvitse matkustaa ja majoittua välttämättä koulutuspaikkakunnalle. Kaikki koulutustapahtumat voidaan myös nauhoittaa jälkeenpäin hyödynnettäviksi. Toinen jo soveltamamme alue on mekaanikon ja teknisen tuen reaaliaikainen kommunikointi. Tukihenkilö saa videokuvaa kohteesta ja asentajalla on koko ajan molemmat kädet vapaana työn tekoon. Koko työmaalla tapahtuva sessio saadaan tarpeen mukaan välitettyä kaikille osapuolille maahantuojasta vaikka valmistajaan. Nauhoitettu tapahtuma taas voi hyödyntää kaikkia mekaanikkoja vastaavissa tehtävissä ympäri maailmaa. Uusille kokemattomille asentajille järjestelmä tarjoaa myös merkittävää apua”, sanoo Merta.

Valmiina markkinoille

RealMachineryn ammattitutkintoryhmän koulutuksessa järjestelmää on käytetty viime syksystä lähtien. Ari Kananen on istunut kouluttajana Kajaanissa ja mekaanikot RealMachineryn eri toimipisteissä ympäri Suomea.

”Käytännönläheinen koulutus onnistuu yllättävän hyvin ja esimerkiksi ihan ensimmäisenä päivänä olin suosiolla varannut puoli päivää alkutoimiin ja mahdollisiin ongelmiin. Käytännössä siirryttiin asiaan jo noin puolen tunnin harjoittelun jälkeen. Sittemmin etäkouluttamiseen on voinut suhtautua rennon luottavaisesti ja voin keskittyä täysin opetettavaan asiaan. Ohjelmien ja laitteiden toimintaan tai toimimattomuuteen ei tarvitse kiinnittää huomiota”, tiivistää Kananen RealMachineryn koulutusta.

Koulutuskäytössä opettajan työpiste voi näyttää vaikka tältä. Oppilaat ovat opetustilanteessa seinällä olevalla isolla näytöllä.

”Olemme vakuuttuneita siitä, että etäjärjestelmämme tehostavat ja sujuvoittavat nykyaikaisten yritysten toimintaa, ja tuovat siinä yhteydessä myös kustannussäästöjä. Kerromme mielellämme lisää niin Hattrick-konseptista ja sen käyttöön otosta, kuin koko koulutustarjonnastamme joko etänä tai paikan päällä. Samoin tarjoamme mielellämme jokaiselle räätälöitävän yksilöllisen ratkaisun, jolla yritys voi ottaa omaan hallinnointiinsa etäjärjestelmät ja hyödyntää niitä ydinliiketoiminnassaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla”, päättää Merta.

”Olemme reilun kahden vuoden aikana saaneet valtavan määrän kokemusta erilaisista etäratkaisuista niin laitteiden kuin ohjelmistojenkin osalta. Nyt haluamme jakaa tätä osaamistamme yhteistyökumppaneillemme, jotta he voisivat keskittyä omaan ydinbisnekseensä ja tehdä sitä menestyksekkääksi, tehokkaasti ja kannattavasti tässä vaikeassa virustilanteessakin. Ja kun tilanne aikanaan helpottaa, tulevat kumppanimme hyötymään nyt käyttöönotetuista uusista menetelmistä”, tiivistää loppuun vuorollaan Kananen.

Lue myös: Hattrick avustaa etänä – osa 2.

Hattrick näyttötilanteessaLue seuraavaksi