Uutiset

Työkoneet

E18 toisen vaiheen rakentaminen käynnistyy

Väylävirasto ja Kreate Oy allekirjoittivat sopimuksen E18 Turun kehätien Kausela-Pukkila STk-urakan toteutuksesta. Toteutusvaiheen sopimuksen myötä Kreate Oy siirtyy huhtikuussa 2020 käynnistetystä urakan kehitysvaiheesta 35 miljoonan euron arvoisen urakan toteuttamiseen. Laajamittaisen hankkeen on määrä valmistua vuonna 2023.

E18 Turun kehätie, Kausela-Pukkila on Kreaten toinen Suomessa uudella STk-hanke-urakkamallilla toteuttama hanke.

”Aiempi kokemuksemme kehitysvaiheen sisältävästä suunnittele ja toteutua -urakkamallista mahdollisti jopa ”koronaoloissa” tehokkaan kehitysvaiheen läpiviennin ja tuki hyvän yhteistyöilmapiirin muodostumista osapuolten kesken. Kehitysvaiheen huolellinen ennakkosuunnittelu tulee näkymään tienkäyttäjille tehokkaana työskentelynä ja mahdollisimman pienenä liikennehaittana, toteaa Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi Kreatesta.

Kehitysvaiheessa valmistauduttiin huolellisesti ja hyvässä yhteistyössä tehokkaaseen ja turvalliseen toteutukseen.

”Kehitysvaihe on mahdollistanut avoimen ideoiden käsittelyn ja tiesuunnitelman kehittämisen ennen rakennustöiden aloitusta”, toteaa projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastolta.

Korkeaa laatua tarjouksesta rakentamiseen

Hankkeen toisessa vaiheessa rakennetaan muun muassa Kausela-Pukkila -osuus nelikaistaiseksi, parannetaan Kauselan eritasoliittymä, korjataan ja uusitaan Aurajoen vesistösiltoja sekä tehdään parannustöitä valtatie 10:llä välillä kehätie-Kaarinantie.

”Lähdemme erittäin hyvin valmistautuneena ja motivoituneena rakentamaan mittavaa E18 Turun kehätien toista vaihetta. Ammattitaitoisen henkilöstömme osaaminen näkyi jo urakan tarjouskilpailussa, kun tarjouksemme arvioitiin laadultaan parhaaksi. Sama laatu tulee näkymään niin rakentamisessa ja liikennejärjestelyissä kuin tiedottamisessakin”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen Kreatesta.

E18 Turun kehätien toisen vaiheen toteuttaminen vaatii vankkaa teknistä osaamista ja tehokasta aikatauluttamista. Ongelmanratkaisukykyä vaaditaan erityisesti pohjaolosuhteiden ja vilkkaan liikenteen huomioimisen osalta. Esimerkiksi valtatie 10:llä liikennemäärät ovat jopa 30 000 autoa vuorokaudessa

”Pyrimme pitämään liikennehaitat mahdollisimman lyhytkestoisina tekemällä töitä erityisen kireällä aikataululla. Meillä on tarkoitus saattaa Vt10-alueen työt valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä”, sanoo hankkeen tuotantopäällikkö Olli Sihvola Kreatesta.

Haastavat pohjaolosuhteet tulevat esille niin alikulkusiltojen kuin Aurajoen vesistösillan rakentamisessa.

”Joudumme tekemään syviä kaivantoja saviseen maaperään vilkkaiden väylien välittömässä läheisyydessä, minkä vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota muun muassa kaivantojen tukemiseen ja pohjaveden hallintaan”, Sihvola toteaa.

Rakentaminen käynnistyy johto- ja laitesiirroilla heinäkuun alussa

Hankkeen toinen vaihe käynnistyy heinäkuussa johto- ja laitesiirroilla valtatien 10 ja sen jalankulku- ja pyöräilyväylän läheisyydessä. Heinäkuussa aloitetaan myös Aurajoen ylittävän sillan valmistelevat työt sekä tilapäisen kiertotien rakentaminen. Varsinaiset toisen vaiheen rakennustyöt välillä Kausela-Pukkila käynnistyvät elokuussa.

Nyt solmitun sopimuksen arvo on 35 miljoonaa euroaTilaajana on Väylävirasto, joka toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa.


Lue seuraavaksi