Uutiset

Työkoneet

Digitalisoimalla tehoa paalutustyöhön

Movax Oy on valinnut Wapice Oy:n IoT-TICKET® -ratkaisun työkoneidensa etähallinta-alustaksi. Wapice ja Movax ovat yhdessä testanneet ja kehittäneet järjestelmää, jonka avulla konetieto viedään pilveen.  Strateginen yhteistyö mahdollistaa Movaxille digitalisaation hyödyntämisen liiketoiminnassaan entistä paremmin. IoT-TICKET® -alustalla pilvessä olevan datan hyödyntäminen on joustavaa ja nopeaa mahdollistaen jo toteutettujen ratkaisujen helpon jatkokehittämisen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

IoT-TICKET® on kotimainen alusta, jonka käyttö ei vaadi ohjelmointiosaamista vaan nykyiset ja tulevaisuuden IoT-ratkaisut voidaan toteuttaa Flow-ohjelmoinnilla graafisesti. Ratkaisun avulla niin käyttöliittymän, toiminnallisuuden, kuin raportoinnin ja datan analysoinnin voi toteuttaa ilman ohjelmointikokemusta, jolloin ketteryys säilyy IoT-järjestelmän eri elinkaarivaiheissa.

Strateginen yhteistyö lisää tuottavuutta

Movaxin laatu –ja kehityspäällikkö Ville Tikkanen kertoo, että yhteistyössä Wapicen kanssa kehitettävä informaatioon perustuva palvelukokonaisuus on Movaxille strateginen tuotekehitysprojekti, jossa kehitetyt ratkaisut tuovat lisäarvoa ja rahanarvoisia etuja sekä asiakkaille että Movaxille. Yhdistämällä koneilta kerättävää tietoa muuhun informaatioon, pystymme tehostamaan paalutustyötä ja lisäämään sen tuottavuutta.

”Erityisen tärkeää Movaxin asiakkaille on se, että paalutuslaitteiden häiriötön toiminta pystytään varmistamaan. Myös tähän tarpeeseen vastataan osana palvelukokonaisuutta työkaluilla, joiden avulla voidaan sekä ennakoida koneen huoltotarpeita että tunnistaa vikaantumiselle altistavia käyttötapoja. Näiden työkalujen avulla myös mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaiseminen ja niistä toipuminen nopeutuvat”, jatkaa Tikkanen.

”Movax toimii yli kuudessakymmenessä eri maassa ja kuudella eri mantereella. Palvelukokonaisuus auttaakin Movaxia vastaamaan myös jatkuvasti kasvavaan kysyntään, sillä molempiin suuntiin liikkuvan informaation avulla pystymme tarjoamaan asiantuntemuksemme sekä jälleenmyyjiemme että asiakkaidemme käyttöön, pitkistä välimatkoista huolimatta”, päättää Tikkanen.

Markus J. Mäkelä Wapice Oy:stä on iloinen yhteistyöstä. Perinteisesti liikkuvien työkoneiden IoT-järjestelmät ovat olleet omia järjestelmiään. IoT-TICKET® -alustalla kuitenkin voidaan Mäkelän mukaan liittää erityyppisiä tietoja joustavasti yhteen, eikä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet rajoitu asiakkaalla yhteen sovellukseen. Asiakas voi ottaa käyttöön tuotteen eri ominaisuuksia, mukaan lukien kuvankäsittelyn ja tekoälyn halutessaan.

”Tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet kasvavat lähes eksponentiaalisesti eri asiakkailla nykyaikaisen digitaaliratkaisun myötä”, päättää Mäkelä.

Lue seuraavaksi