Uutiset

Työkoneet

Destian tilinpäätös vuodelta 2019 on julkaistu

Vuonna 2019 Destian liikevaihto kasvoi 569,9 (550,3) miljoonaan euroon, mutta kannattavuus heikkeni edellisvuoteen verrattuna liikevoiton ollessa 12,3 (16,7) miljoonaa euroa.

Tulosta paransivat kunnossapidon hyvin onnistuneet hankkeet, mutta sitä heikensivät merkittävästi kustannusylitykset yksittäisissä hankkeissa. Korjaavat toimenpiteet on aloitettu, ja projektinhallinnan parantaminen on keskeinen painopistealue vuonna 2020. 

2019 käynnissä oli useita mittavia hankkeita: esimerkiksi Lahden eteläinen kehätie, Valtatie 4 parantaminen Äänekosken pohjoispuolella sekä Valtatie 5 parantaminen Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Merkittäviä vuoden aikana valmistuneita kohteita olivat mm. Valtatie 4 Oulun kohdalla sekä Laitaatsalmen silta Savonlinnassa.

Laitaatsalmen pohjoisen sillan valua vuonna 2018.

Usealle vuodelle jakautuva tilauskanta kehittyi myönteisesti vuoden aikana ja oli joulukuun lopussa vuodentakaista suurempi ollen 763,6 (732,7) miljoonaa euroa. Vuoden aikana solmittiinkin useita merkittäviä uusia sopimuksia, kuten Valtatie 4 Kirri-Tikkakoski STk-hankkeen toteutusvaihe, E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, Turun keskusta-alueen infran kunnossapidon allianssiurakka sekä Porin uusi hiiliterminaali. 

Lisäksi loppuvuodesta voitettiin useita sopimuksia, joiden allekirjoitus siirtyi vuodelle 2020. Maanteiden hoitourakkamallin mukaisista hoitourakoista vuosille 2019-2024 voitettiin 9 kilpailutuksessa olleista 17:sta, mikä kasvatti Destian markkinaosuutta hoitourakoissa.

Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli hieman vuoden takaista pienempi ollen 1651 (1676). Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita oli ennätyksellisen paljon eli 259 (244). Destian tavoitteena on olla infra-alan halutuin ja arvostetuin työnantaja. Henkilöstöjohtamisen käytänteitä kehitettiin vuoden aikana määrätietoisesti. Muun muassa henkilöstön tyytyväisyyden mittaaminen uudistettiin.

Kerran vuodessa tehtävän kyselyn sijaan toteutettiin kolme kertaa vuodessa pulssikyselyt, joissa mitataan mm. johtamislupauksen toteutumista, arvojen mukaista toimintaa ja yrityskulttuurin kehittymistä. Työnantajamielikuva vahvistui vuoden aikana myös ulkoisesti, kun Universumin Ihanteellisimmat työnantajat -tutkimuksessa Destia nousi tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa sijalta 80 sijalle 35 ja tekniikan alan ammattilaisten keskuudessa sijalta 108 sijalle 45.   

”Destian menestyksen tekevät meidän noin 1 700 ammattilaistamme eli voittava joukkue. Sen varaan rakennamme. Määrätietoinen työ henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi ja kulttuurin uudistamiseksi aloitettiin vuonna 2018. Työtä tehdään kolmessa alaprojektissa, jotka ovat tasapainoiset arvot, innostava johtaminen ja iloiset ihmiset”, tiivistää toimitusjohtaja Tero Kiviniemi.Lue seuraavaksi