Uutiset

Työkoneet

Destia parantaa valtatie 3:a Hämeenkyrössä

Destia ja Väylävirasto ovat allekirjoittaneet valtatie 3:n Hämeenkyrönväylän toteutusvaiheen urakkasopimuksen. Rakennustyöt alkavat kesällä 2020 ja projekti valmistuu loppukesällä 2023. Projektin kustannusarvio on noin 65 miljoonaa euroa.

Valmistuttuaan hanke parantaa merkittävästi valtatie 3:n sujuvuutta ja turvallisuutta Hämeenkyrön kohdalla. Nelikaistaisuus ja korkeampi nopeusrajoitus (100 km/h) lyhentävät matka-aikaa Helsingin ja Vaasan välillä. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus ja Hämeenkyrön keskustan viihtyisyys paranevat raskaan liikenteen siirtyessä uudelle valtatielle. Hanke avaa Hämeenkyrölle uusia maankäytön mahdollisuuksia vanhan ja uuden valtatien ympäristössä.

”Hämeenkyrön kohdalla valtatiellä 3 liikenteen ennustetaan kasvavan kaksinkertaiseksi vuoteen 2040 mennessä. On siis tärkeää parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Destia toteuttaa hankkeen rakentamisen tietomallipohjaisesti eli tie rakennetaan koneautomaatiota hyödyntämällä. Mallipohjaisen tuotannon työkalujen avulla seuraamme maa- ja kallioleikkausmääriä ja hyödynnämme tietoa massansiirto- ja työnsuunnittelussa sekä työmaan valmiusasteen seurannassa”, sanoo Destian Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän vt. johtaja Jouni Karjalainen.

Hankkeessa valtatietä 3 parannetaan Hämeenkyrössä Kyröskosken ja Hanhijärven välillä keskikaiteellisen, noin 10 kilometrin pituisen nelikaistaisen ohikulkutien avulla. Tielle tulee kolme eritasoliittymää sekä 11 uutta siltaa, joista kaksi on Pappilanjoen yli rakennettavia vesistösiltoja. Lisäksi hankkeessa linjataan maantie 276 uudelleen ja rakennetaan muita maanteitä, yksityisteitä ja jalankulun väyliä. Projektiin kuuluu myös uuden riistasillan, riista-aitojen, meluntorjuntarakenteiden, tievalaistuksen ja muuta ympäristön rakentamista.


Lue seuraavaksi