Uutiset

Työkoneet

3D vähentää ratatöiden häiritsevyyttä

Suomessa on ensimmäisten joukossa ryhdytty rakentamaan ratoja hyödyntäen 3D-teknologiaa. Uuden rakennustavan uskotaan mullistavan koko infra-alan. Ratatöistä aiheutuvat liikennehäiriötkin vähenevät ratatöiden tehostuessa huomattavasti.

Mittakeppejä maastossa – tyypillinen näky rakennustyömaalla. Mittakeppien avulla rakentaminen on kuitenkin esimerkiksi rataliikenteessä tarkoittanut sitä, että kepin siirtyminen tai työkoneen virheliike ovat saattaneet katkaista kaapelin, jonka seurauksena junat joutuvat seisomaan korjausta odottaen, millä on vaikutuksensa liikenteen sujuvuuteen.

”Jatkossa tällaisilta häiriöiltä vältytään, kun työkoneisiin ohjelmoidaan jo ennakolta tietokoneella luodut mallit, joiden mukaan rataa tulee rakentaa. Mittakepeistä ei koskaan päästä täysin eroon, mutta inhimillisten virheiden määrä vähenee”, kertoo tuotekehityspäällikkö Kimmo Laatunen VR Trackilta.

Junaradan rakentamisessa käytettävä 3D-tietomallinnus on tähän asti tullut tutuksi lähinnä talojen rakentamisesta, mutta tietomallinnus on pikkuhiljaa saanut jalansijaa myös infrarakentamisessa.

”Tällä hetkellä rakennettavan Seinäjoki-Oulu-ratayhteyden työmaa on yksi esimerkki hankkeesta, jossa käytetään koneohjausta”, Laatunen kertoo.

Mittava merkitys infra-alalle

Uusi rakennustapa paitsi helpottaa ja nopeuttaa itse ratatyötä, myös mullistaa koko rakennusprosessin. 3D-mallinnuksen avulla maaston mahdolliset ongelmakohdat nähdään jo suunnittelupöydällä ja käytännössä kaikki yksityiskohdat tiedetään nyt tarkkaan etukäteen, jolloin yllätyksiltä vältytään.

Alan asiantuntijoiden mukaan tietomallinnuksen käyttö suunnittelusta rakennusvaiheeseen merkitsee valtavaa murrosta koko infra-alalla.

”Tämän merkitys ja hyöty ovat käsittämättömän mittavia. Infra-alan tuottavuus tulee nousemaan, kun samaa työtä ei tarvitse tehdä aina uudestaan ja uudestaan”, arvioi tietomallinnuksen kehittämispäällikkö Tiina Perttula Liikennevirastosta.

Tarkat rakentamiseen liittyvät tiedot tullaan arkistoimaan talteen tietokantaan, jolloin esimerkiksi tietyn radanpätkän kaikki ominaisuudet tiedetään myös jatkossa tarkasti. Tämä helpottaa radan kunnossapitotöitä huomattavasti.

Yleisön vaikutusmahdollisuudet paranevat

Uuden teknologian hyödyntäminen ratatyömailla näkyy matkustajille paitsi vähempinä häiriöinä, myös parempana mahdollisuutena vaikuttaa siihen, millaisilta juna-asemilta he lähtevät matkaan.

”Jos esimerkiksi asemajärjestelyiden suunnittelussa on käytetty tietomallinnusta, yleisötilaisuuksissa voidaan esitellä kokonaisuus havainnollisina 3D-malleina, jotka on helpompi hahmottaa. Junamatkustajilla on matalampi kynnys ottaa kantaa ja vaikuttaa, kun he konkreettisesti näkevät esimerkiksi sen, millaista paikoitusaluetta asemalle on suunniteltu”, Laatunen kertoo.

Lue seuraavaksi