Uutiset

Yleinen

Yhteistyösopimus Kuopion Biotehtaan ja Koneta Agriculture Oy:n välillä

Tamperelainen ekologisen lannoittamisen monialayritys, Koneta Agriculture Oy, solmi helmikuun 13.päivänä viisivuotisen yhteistyösopimuksen Taaleritehtaan Biotehdas Ky:n omistaman Kuopion
Biotehdas Ky
:n kanssa. Yhteistyösopimus koskee Kuopion Biotehtaalla biohajoavien jätteiden käsittelyn ja energiatuotannon sivutuotteena syntyvien nestemäisten lannoitevalmisteiden markkinointia, varastointikapasiteetin hankintaa, jakelua ja siirtokuljetuksia.

Biotehtaan biokaasulaitos tuottaa vuosittain uusiutuvaa energiaa 34 000 MWh, mikä vastaa 1500 omakotitalon energiankulutusta. Sivutuotteena syntyy Eviran hyväksymiä ekologisia lannoitevalmisteita noin 60 000 t/a. Viljelykiertoon saadaan näin palautettua vuosittain 120 000 kg fosforia ja 300 000 kg typpeä.

Koneta tarjoaa partner-yrittäjiensä kautta alueen viljelijöille mahdollisuuden hyödyntää lannoitteiden peltolevityksessä uutta teknologiaa edustavaa levitysmenetelmää, joka vähentää hajuhaittoja, typen haihtumista ilmakehään sekä ravinnevalumia vesistöihin.

Koneta toteutti keväällä 2013 laajan LannoitekartoituksenⓇ Pohjois-Savon maakunnan ja Pieksämäen alueella. Postikyselyllä toteutetulla kartoituksella selvitettiin maatilojen kiinnostusta Biotehtaan orgaanisia lannoitevalmisteita kohtaan. Tutkimuksessa kiinnostuksensa ilmaisi suuri joukko lähialueen viljelijöitä, jotka pääsevät nyt korvaamaan nykyisin käyttämänsä keinolannoitteet edullisella, ekologisesti tuotetulla, orgaanisella lannoitevalmisteella.

TP

Lue seuraavaksi