Uutiset

Yleinen

Uutta ajattelua liukkaudentorjuntaan

– Soukkion ja Seppo Kuisman yhteistyötä.
Kun runkoon on rakennettu toinen pukki telin takapuolelle hiekoituslavan kipin sylinterille, voidaan samaa runkoa käyttää myös maansiirtoperävaunun alustana. Alusta kuitenkin maksaa ja näin alustasta saadaan monikäyttöinen.

Hiekoituslavan kippiä nostetaan vähitellen kuorman tyhjentyessä vaunun edessä rungon alla olevaan hiekoittimeen. Hiekanlevitin on kiinnitetty perävaunun rungon alle alhaalta ylöspäin. Kun hiekka valuu alaspäin, se tasoittuu ja täyttää myös perävaunun rungon kohdalta alla pyörivän telan.

Hiekoitinvaunussa on Soukkion patentoima systeemi, jolla traktorin öljyllä lämmitetään glykolia, joka taas lämmittää hiekottimen telan hiekoituskartiota. Näin ongelmakeleillä voidaan jatkaa hiekoittamista, ilman ongelmia jäätymisestä. Vaunun kehitystyö on lähtenyt liikkeelle urakoitsija Pertti Liukkosen ideoista, tai lähinnä käytännön ongelmista hiekoitustyössä.

Painoa traktorille

Perinteiseen perälautahiekoittimeen, etuna tässä järjestelmässä on se, että hiekka antaa koko ajan painoa traktorin takapyörille. Perinteisessä perälautalevittimessä kuorma lavan noustessa on lopulta taka-akselin takapuolella ja koukkupaino pois traktorin takapyöriltä.

– Maksimissaan tällä päästään noin 25 kilometrin hiekoituslenkki, jolloin tankkauksia ei tarvita kovin usein, toteaa Seppo Kuisma.
Kun talven hiekat on levitetty, voidaan hiekoitin ottaa pois alakautta ja nostaa hiekoitinlava pois. Tämän jälkeen vaihdetaan kipin tunkin paikkaa ja nostetaan maansiirtolava rungon päälle.

Nykyinen liikenneväyläsuunnittelu nostaa traktorin ehkä vielä suurempaan arvoon kuin aiemmin. Oikeastaan moottoritiet ja valtatiet ovat ainoita paikkoja, joissa traktorilumityö on mahdotonta. Ahtaissa liittymissä ja varsinkaan kiertoliittymissä pitkällä autoyhdistelmällä on mahdoton siivota lumesta ja jäästä.

Vaikka aurataan traktorilla, kannattaa eteen asennuttaa saman tien aurauspuskuri, jotta valinnanvaraa on aurauskalustoon enemmän. Monen Talvitiepäivillä vierailleen kanssa puhuin, millaisia sopimuksia urakoitsijat odottavat ja mitä he pitävät parhaana myös asiakkaalle. Epävirallinen tilaston ykkönen on 3 sopimusvuotta + 2 vuotta optiona, jota pidettiin kaikkien kannalta parhaana. Kun sopimus on pidempi, voi panostaa välineisiin ja oikeaan työtekniikkaan. Vuosien aikana ehtii jo oppia urakka-alueen ja työ saadaan sujuvammin tehtyä.

Lue seuraavaksi