Uutiset

Yleinen

Urakointityöhön mahdollisuuksia

Urakoitsijan tehtävä on rakentaa itselleen sellainen paletti töitä, että kustannukset saadaan katettua eikä yritystoiminta tuota tappiota. Yritystoiminnan pitäisi tuottaa voittoa, jotta ei syödä vanhoja pääomia. Vanhoista perinteisistä töistä ei kannata luopua, mutta uusiakin kannattaa tarkastella ennakkoluulottomasti. Uusia, poikkeuksellisia töitä, joissa traktoriurakoitsijoilla on annettavaa, on olemassa. Niihin pitää vain tarttua.

Jotta urakoitsija pääsee kiinni sellaisiin töihin, johon on ammattitaito kehittynyt ja sopiva kalusto, pitää useimmiten lähteä töihin yhä etäämmälle. Urakoitsijan lähialueella ei urakointityön kysyntä ole ehkä kasvanut, tai asiakkailla on jo toiset urakoitsijat käytössä. Monesti maatiloille on myös hankittu niin paljon omaa kalustoa, että urakointityön ostolle ei ole tarvetta.

Paikka- vai etäurakoitsija

Traktoriurakointi on ollut tähän mennessä pääosiltaan paikallista urakointia. Paikalliseen, lähialueurakointiin on urakoitsijan sitonut useimmiten muut kotityöt, jotka ovat urakoitsijalla tehtävänä. Lähialueurakointiin on sitonut osittain myös traktorin nopeus ”eli hitaus” liikenteessä.

Traktoriurakoitsijalla itselläänkin on usein hoidettavanaan maatila ja joillain myös kotieläimiä, jotka rajoittavat hakeutumista etäämmälle töihin. Urakointikalusto on usein hankittu nimenomaan omia tarpeita silmällä pitäen, mutta samalla on ollut ajatus lähteä hyvien, omien kokemusten jälkeen tarjoamaan palveluita myös muille.

Ostaa ja myydä

Kun urakointi on lisääntynyt, oman tilan viljelytöiden ja kotieläintöiden hoito on monissa tapauksissa kätevämpi teettää palkkatyönä tai esimerkiksi ostaa tietyt työt toiselta urakoitsijalta. Tällöin kaikkien kalusto ja ammattitaito ovat parhaassa mahdollisessa käytössä.

Monelle urakoitsijalle on kynnys kohtalaisen korkealla työn ostoon itse. Toisaalta moni on havainnut, että itse ei kuitenkaan ehdi kaikkia tekemään ja päätynyt toisen traktoriammattilaisen käyttöön tietyissä töissä.

Enemmän traktoriurakointia

Yhä enemmän on traktoriurakoitsijoita, jotka eivät ole maatilayrittäjiä. Tällöin traktoriyrittämiseen panostetaan hieman toisella tavalla, kun koko elinkeino on kiinni traktorityöstä tai siihen läheisesti liittyvistä töistä.

Kun liiketoimintaa suunnitellaan traktorityön ympärille, pitää olla valmis tekemään erilaisia töitä. Etenkin ne, joilla on oma maatila, joutuvat suunnittelemaan urakointitöitä silmälläpitäen myös oman tilan työt. Tällöin asiakkaiden töihin ei päästä aina lähtemään parhaimpaan aikaan. Oma maatila antaa selkänojaa urakointiin, mutta samaan aikaan oma maatila saattaa olla rasite urakointityön tekemiselle.

Luvat kuntoon

Jotta tarjottuja töitä voi ottaa vastaan, pitää olla luvat kunnossa. Yksi moneen kuljetustyöhön välttämätön lupa on liikennelupa ja sen edellytyksenä oleva liikennetraktoriyrittäjäkurssin läpäiseminen. Jotta urakointimahdollisuuksia ei sulje turhaan pois, kannattaa käydä viikon kurssi ja hankkia liikennelupa. Tämän jälkeen ei tarvitse enää pohtia, saako erilaisia kuljetustöitä tehdä vai ei.

Nyt talvella kurssin käyminen sopii etenkin niille, joilla ei ole lumityöurakoita. Keväämmällä lumitöiden todennäköisyys taas vähenee, jolloin lumityöurakoitsijoillakin on paremmat mahdollisuudet mennä kurssille ja hoitaa liikennelupa-asiat kuntoon.

Traktori ja kuljettaja

Yhtenä mielenkiintoisena vaihtoehtona ovat traktorityöt, joissa asiakas järjestää työlaitteen. Traktoriyrittäjä tarjoaa siis vain voima- ja vetokoneen ja kuljettajan työpanoksen. Turvetyömailla nämä asiakkaan omistamat työlaitteet ovat jo yleinen tapa, mutta samalla tavalla voidaan menetellä myös tienhoitourakoissa, maansiirrossa ja monessa muussa työssä.

Kun työlaitteet ovat asiakkaan, urakoitsijan ei tarvitse hankkia työlaitetta kyseiseen työhön. Taloudelliset riskit urakoitsijan työnteossa ovat pienemmät, kun työlaitteelle ei tarvitse hakea muualta käyttöä. Tällöin omistuksessa on vain traktori ja tarjolla siihen lisäksi oma työpanos.

Konevuokrausta traktoritöihin

Yksi vaihtoehto konevuokrausyrityksille voisivat olla myös työlaitteet traktoriurakointiin. Nythän konevuokraamot vuokraavat jo jyriä, kaivukoneita, pienkuormaimia jne. Valikoiman laajentaminen konevuokraamoille sitoo pääomia, mutta voisi myös olla mielenkiintoinen uusi aluevaltaus.

Aivan kaikki työlaitteet eivät sovi vuokrakäyttöön. Jos asiaa tarkastelee yksittäisen urakoitsijan näkökulmasta, tietyn työn urakoinnin aloittaminen vuokrakalustolla voisi olla varteenotettava vaihtoehto. Ensimmäisenä tulevat itselleni mieleen salaojanhuuhtelulaitteet, maansiirtoperävaunut ja hiekoittimet, jotka vuokrataan koko kaudeksi.

Kaluston siirto nopeaa

Yhä useampi uusi traktori on varustettu korkeammalla, 50 km/h nopeudella. Myös mukavuus ja ergonomia ohjaamossa ovat parantuneet merkittävästi, jolloin pitkänkään matkan taakse ei ole enää kynnys lähteä. Perävaunuissa yhä useammin oleva jousitus parantaa myös kuljettajan olosuhteita.

On kuitenkin syytä muistaa, että työlaitteita ei ole yleensä tarkoitettu hinattavaksi 50 km/h nopeudella. Niiden rakenne ja rengastus eivät useinkaan vastaa nopeuden lisääntymisen aiheuttamia rasituksia ja yllättäviä rikkoontumisia saattaa tulla. Esimerkiksi vetoaisan murtuma saattaa olla seurauksena rynkytyksestä, johon työlaite joutuu, kun sitä hinataan epätasaisella tiellä ja kovalla nopeudella.

Traktorilla 50 kilometrin etäisyydelle kulkeminen vie aikaa noin tunnin. Jos työtehtävä kestää päivän, kaksi tai useampia päiviä, on siirtyminen hieman pidemmällekin kannattavaa. Urakointitöiden sopiminen samalle suunnalle samalla kertaa tehtäväksi, on yrittäjälle järkevää. Kulkeminen vie joka tapauksessa aikaa ja aiheuttaa myös ylimääräisiä kustannuksia.

Kulkeminen maksaa

Kulkemisesta pitäisi saada asiakkaalta korvaus, koska työmaan sijainti etäällä ei ole urakoitsijan ”vika”. Moni asiakas pohtii, pitääkö traktoriurakoitsijalle maksaa siirtymisestä. Jos asiaa kysyy lukko-, putki- tai sähköurakoitsijalta tai katsoo heidän kirjoittamaa laskua, ei liene epäselvää, että matkoista laskutetaan asiakasta. Asiakas hyväksyy matkoista kirjoitetun laskun itsestään selvänä.

Laskutusperusteet

Laskutusperusteena työmaalle siirtymisissä voi olla tunti- tai kilometripohjainen hinnoittelu tai niiden yhdistelmä. Kustannuslaskennan perusteena on käytetty työaika, polttoainekustannus ja monesti merkittävänä osuutena on rengaskustannus tiellä ajettaessa. Nopeassa siirtoajossa renkaat lämpenevät herkästi, mikä lisää niiden kulumista.

Etäämmälle töihin

Muilla toimialoilla kuten maansiirrossa ja metsätöissä matkatyöt ovat olleet tavallisempia jo pidempään. Kun isoja maansiirtourakoita on tehty, urakoitsijat ovat työmaalle tulleet eri puolilta Suomea. Tällöin on tarvittu tilapäistä majoitusta ja järjestelyjä perheasioissa.

Traktoriyrittäjät ovat yhä halukkaampia lähtemään töihin myös kotiseutuja pidemmälle. Tämä kuitenkin edellyttää järjestelyjä. Tässä muutama esimerkki: Jo vuosia sitten eräs tuttu urakoitsija Tervolasta kävi urakoimassa säilörehun niittomurskasta perhoskoneella Virossa. Tämän lehden aikaisemmissa jutuissa esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen rakentaminen on edellyttänyt traktoriurakoitsijoiden keräämistä Etelä-Pohjanmaata myöten. Keski-Pohjanmaalta urakoitsija käy Etelä-Suomea myöten levittämässä sepeliä teiden pientareille, sen jälkeen kun tielle on tehty uusi päällyste. Pääkaupunkiseudulla käy Keski-Pohjanmaalta urakoitsijat tekemässä teiden kunnossapitotöitä talvella. Listaa voisi jatkaa pidempäänkin, mutta nuo esimerkit osoittavat, että valmiuksia on lähteä töihin kotinurkkia pidemmälle.

Sesonkiaikaista työntekoa

Kun urakointitason kalusto on hintavaa, on urakoitsijan etu hakea sille mahdollisimman paljon työtä. Näin kone saadaan urakointituloilla maksettua mahdollisimman nopeasti. Kasvukauden sesongin mukaan etelästä pohjoiseen ja lännestä itään etenevät urakoitsijoita on vasta muutamia.

Kasvukauden mukanaan tuomat sesongit ovat potentiaalinen mahdollisuus järjestellä töitä etäämmältä, kun sesongit ajoittuvat hieman eri ajankohtiin. Tämä tarkoittaa etenkin töitä, joissa kaluston hankintahinta on korkea ja toimivaan työketjuun tarvitaan paljon kalustoa ja kuljettajia. Esimerkiksi ovat säilörehunkorjuu- tai karjanlannanlevitysketjut.

Kun koko työketju siirtyy työmaalta toiselle, jokainen kuljettaja tietää, mitä pitää tehdä. Uusien kuljettajien ottaminen satunnaisesti ketjuun saattaa hidastaa merkittävästi ketjun toimintaa.

Urakoitsijan on kuitenkin varottava lupaamasta liikaa. Kalenteria ei saa täyttää liiaksi, muuten jonkun asiakkaan työmaa myöhästyy taatusti. Muutama vuonna kasvukauden rehunkorjuusesongit eri puolilla Suomea ovatkin sattuneet samaan aikaan. Tällöin saattaa olla, että etenkin säilörehunkorjuun paras ajankohta menee joillain asiakkailla ohi.

Sesonki maansiirrossa

Kovalla maapohjalla kesällä tehtävä maansiirto ei ole monessakaan paikoin ollut ongelma. Kuivaa aikaa on ollut riittävästi ja maansiirtotyöt on voitu tehdä suotuisissa olosuhteissa.

Vaikeampi on ollut löytää hyvää ajankohtaa maansiirrolle kohteissa, joissa maaperä on ollut niin pehmeää, että niitä on voitu tehdä vain jäätyneen maan aikana. Kun maa etenkään Etelä-Suomessa ei ole ollut kunnolla jäässä muutamaan vuoteen, monen kohteen työt ovat siirtyneet eteenpäin.

Huonojen olosuhteiden vuoksi siirtyneitä kohteita ei ole ollut vain metsän harvennuksilla turvemailla vaan myös maansiirrossa. Maansiirrossa mielenkiintoisia kohteita traktoriyrittäjille ovat esimerkiksi vesiensuojeluhankkeet, joissa rakennetaan laskeutusaltaita ja kosteikkoja.

Mielenkiintoisia kohteita

Erilaiset vesiensuojelutyöt ja etenkin kosteikkojen rakentaminen on lisääntyvä työmaa traktoriyrittäjille. Niissä maamassoja siirretään paljon ja kosteikot ovat usein sellaisissa paikoissa, joissa ainoa potentiaalinen maamassojen kuljetusväline on traktori ja perävaunu. Kuljetusmatkat kosteikkotyömailla ovat yleensä myös lyhyitä, jolloin traktorivetoinen kalusto sopii kohteisiin erittäin hyvin.

Jotta tällaiset kohteet saadaan tehtyä, pitää sopivissa olosuhteissa saada runsaasti kaivu- ja kuljetuskalustoa ja kuljettajia paikalle. Tällöin voidaan hyödyntää lyhyt pakkasten ja maan jäätymisen tarjoama sesonki, jolloin työ ylipäätään voidaan tehdä.

Lue seuraavaksi