Uutiset

Yleinen

Turvallisuuspalkinto 112 Suomi -sovellukselle

Hätäkeskuslaitoksen ja Digian yhteistyössä tekemä 112 Suomi -mobiilisovellus on valittu valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Palkinnon vastaanottivat TERVE-SOS 2017 -tapahtuman ja turvallisuusfoorumin yhteydessä hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen Hätäkeskuslaitoksesta ja projektipäällikkö Jermu Pöllänen Digialta. Turvallisuuspalkinnon lisäksi jaettiin myös yksi tunnustuspalkinto, joka myönnettiin Heli Komulaiselle esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä.

112 Suomi -sovelluksen ansiosta avuntarvitsija pystytään paikantamaan tehokkaammin, ja näin avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu. Sovellus hyödyntää satelliittipaikannusta ja se lähettää koordinaatit suoraan hätäkeskustietojärjestelmään, kun avuntarvitsija soittaa sovelluksella hätänumeroon. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta kokee, että mobiilisovellus on tarpeellinen työväline muun muassa kotihoitajille, jotka saattavat joutua soittamaan lisäapua asiakkaan kotiin. Hätätilanteessa asiakkaan osoitetiedot eivät ole välttämättä tarkasti muistissa, mutta sovelluksen avulla puhelu saadaan paikannettua nopeasti. Toimikunta suosittelee sovelluksen lataamista jokaiselle joka omistaa älypuhelimen.

”Hätäkeskuslaitos ottaa keskimäärin joka 12. sekunti uuden hätäilmoituksen vastaan ja välittää hälytystehtävän joka 26. sekunti. Tehtävistä lähes 60 prosenttia välitetään terveystoimelle. Avuntarvitsijan tarkalla paikantamisella onkin huomattava merkitys erityisesti turvallisuusviranomaisten resurssien tehokkaaseen käyttöön, kun tarkkaa osoitetietoa ei ole käytettävissä. Tarkan sijaintitiedon avulla voimme hälyttää paikalle lähimmät ja tarkoituksenmukaisimmat yksiköt. Nopean paikantamisen ja hälyttämisen avulla hätäkeskuspäivystäjällä jää myös enemmän aikaa ohjeistaa avuntarvitsijaa”, sanoo Nieminen Hätäkeskuslaitokselta.

Sovellus on lanseerattu käyttöön kesäkuussa 2015. Se on saavuttanut erityisen hyvän suosion, sillä latauksia oli toukokuun alkuun mennessä jo 983 00 eli lähes miljoona. Sovellus on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta ja Euroopassa ollaan halukkaita ottamaan Suomesta mallia vastaavan sovelluksen käytössä. Sovelluksen kautta soitettujen hätäpuheluiden määrä on noussut tasaisesti sen käyttöönoton jälkeen. Yhteensä sovelluksen kautta on soitettu noin 41 500 hätäpuhelua.

”112 Suomi on lyönyt itsensä läpi odotettua nopeammin ja sen tärkeys on kasvanut alkuperäisiä odotuksia korkeammaksi. Uskon, että sovellusta on mahdollista kehittää jatkossa uusilla toiminnoilla vielä keskeisemmäksi kokonaisturvallisuuden palveluksi menettämättä kuitenkaan sen ydintä – hätäilmoituksen tekijän paikantamista”, Nieminen jatkaa ja kiittää samalla sovelluksen saamasta tunnustuksesta Hätäkeskuslaitoksen ja Digian puolesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspalkinto myönnetään esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali– ja terveydenhuoltoalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 alkaen.

Lue seuraavaksi