Uutiset

Yleinen

Topcon koeajossa

Ohjekirja ensin tutuksi

Saimme koekäyttöömme Topcon PCS100 GPS ajo-opastinlaitteen. Kun ensimmäistä kertaa ottaa laatikon auki, voi todeta, että kiinnitettäviä osia ei ole montaakaan, eivätkä ne edes sovi väärään paikkaa ja ohjeet ainakin ovat selkeät.
Ohjeet on kuitenkin syytä lukea ainakin kerran, jotta osaa valikoissa kulkea oikein. Valikoissa havainnollisten symbolien avulla liikuttaessa pääsee toki eteenpäin kokeilemallakin. Kun ottaa laitteen ensimmäistä kertaa käyttöön, on hyvä harjoitella ainakin kerran koelohkolla, jotta laite tulee tutuksi.

Näppäimistö

Näppäimistö on helppo käyttää. Vaikein asia ensimmäisellä kertaa oli kun piti näpytellä lohkon ja työn nimi näyttöön. Näpyttely tehdään kuten tekstiviestin kirjoitus kännykällä. Kirjaimien näpyttelyä pitää hetki harjoitella, jotta oikea kirjain tulee ruutuun. Jotta laitteen esittämän nimen saa kokonaan pois helpolla, pitää näpytellä kolme kertaa nopeasti poistonäppäintä peräkkäin.
Näppäimistö on muuten erittäin laadukkaan oloinen ja se toimii täsmällisesti. Jokaisessa näppäimessä on myös valo, jotta oikeaan näppäimeen sormet osuvat myös pimeässä.

Kiinnitys

Laitteisto laitettiin ensin kiinni urakoitsijan traktoriin, jossa oli jo entuudestaan GPS-laite. Virta otettiin samasta sokeripalasta kuin toiseenkin GPS-laitteeseen.
Antenni kiinnitettiin katolle magneettijalalla, johto kiinnitettiin antenniin, ja pujotettiin kattoluukun saumasta ohjaamoon. Virta- ja antennijohto kiinnitettiin näyttöön. Aikaa kului vajaa puoli tuntia kiinnityksiin, josta suurin osa ajasta kului siihen, kun näytön jalka kiinnitettiin traktorin telineeseen ja etsittiin johdoille sopivaa reittiä.

Virrat päälle ja menoksi

Kun koneeseen kytkee virran, laite lataa ohjelmistonsa ja edellyttää näytön vierityksen lopussa hyväksyntää. Tämän jälkeen laitteeseen syötetään GPS -antennin sijaintitiedot koneessa ja työkoneyhdistelmän tiedot.
Työkonetiedot syötetään, joka koneesta erikseen, jos koneiden työleveydet vaihtelevat. Samalla syötetään myös haluttu limitys. Jokaiselle työlaitteelle annetaan oma nimi.
Kun lähdetään ajamaan ensimmäistä kierrosta, kerätään lohkon ympärystiedot. Ympärystietojen keräämisen jälkeen voidaan seurata lohkon reunatietoja tai missä vaiheessa tahansa rakentaa suora linja, jolloin oikaistaan mahdolliset reunojen mutkat.

Tarkkuus puntarissa

Laitteen kanssa ei menty ”keskelle metsää”, joten satelliitteja oli koko ajan tarjolla riittävästi. Yleensä laite ilmoitti saatuvilla olevan kahdeksan satelliittia. Joskus kone kuitenkin hetkellisesti putosi kartalta, jolloin laite jatkoi kuitenkin opastustaan. Johtuen paremmasta antennista, kuin mitä urakoitsijan omassa verrokkilaiteessa oli, ohjaus oli kuitenkin Topconissa jatkuvampaa.

Pellolla mitattua

Kun toteutuneita ajolinjoja mitattiin reaalityöleveytenä, GPS opasti melko systemaattisesti keskimäärin 10 – 20 senttiä ulommaksi, kuin mitä 16 metrin limitys +-20 senttiä, olisi osoittanut. Tämä todettiin mittaamalla traktorin etäisyys traktorin pyöränjäljistä. Toleranssin rajoja siis koeteltiin. Pieni päällekäin ajo siis pitäisi siis ainakin tähän laitteeseen syöttää, jotta peitto olisi sata.
Kun levitettiin apulantaa hajalevittimellä, aivan tarkkaan ja levityskuvioiden limitykseen ei päästä vaikka ajoura olisi aivan tarkka. Kasvinsuojeluruiskutuksessa rajan sietäisi olla tarkka, jotta päällekkäin ei turhaan levitettäisi eikä ainakaan jäisi ruiskuttamatonta paikkaa.
Kun peltoa ruiskutettiin yöllä, jolloin hädintuskin erotti tolpat, Topcon opasti kiltisti oikealle uralle, mutta jälleen 12 metrin työleveydellä, laite opasti hieman etäälle.

Päisteissä tarkkana

Päisteessä olisi ollut ehkä helpompi lähestyä oikeaa ajolinjaa, jos päiste olisi ollut kahdesti ruiskutettu. Tällöin ohjelmoidun, suoran, ajolinjan lähestyminen olisi onnistunut täsmällisemmin.
Laitteen LEDit osoittivat 20 sentin portain etäisyyttä oikeasta ajolinjasta. Tämä porrastus edellyttää tarkkaa ajoa, jotta vain ”oikean ajouran” sininen LED-valo olisi palanut. Monasti paloi yksi tai kaksi ajolinjan korjaukseen kehoittavaa valoa. Jotta onnistuisi ajamaan suoraan, kannattaa asettaa ennakointi opastuksessa peltotyönopeuksilla vähintään 10 metrin päähän ja tällöinkin edellytetään hyvää ennakointia.

Tiedostojen tallennus

Laitteessa on USB-portti, jonka kautta lohkojen tiedot saa tallennettua muistitikulle. Ainakaan itse en onnistunut saamaan ”REPORTS” lohkotietoja ”siirrä kaikki” komennolla. Lohkotiedot eli lohkolla tehdyn työn piirroksen sai tikulle tallennettua pdf-lukumuotoon tallentamalla lohkotiedot erikseen lohkovalikon kautta.
Harjoittelin laitteen käyttöä parina iltana ja kokemukset olivat positiiviset. Ilman GPS ohjausta, ajouramerkkareita tai vaahtomerkitsintä sähkötolpankierron jälkeen on mahdotonta päästä jälleen oikealle ajouralle apulannan levityksessä saatikka hämärässä kasvinsuojeluruiskutuksissa. Oikealle linjalle on mahdoton päästä ainakaan kierron jälkeen kumpuilevassa maastossa.

Lue seuraavaksi