Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL nosti esiin tieverkon kipupisteet

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n hallitus on ojentanut Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläiselle kirjelmän tieverkon ylläpidon kipukohdista ja tarvittavista toimenpiteistä. Tapaaminen vahvisti SKAL:n ja Liikenneviraston yhteisymmärrystä tienhoidon tarpeista. SKAL:n mukaan erityisesti alempiasteinen tieverkko vaatii nykyistä enemmän rahoitusta. Myös sanktiointia hoitourakoiden laiminlyönneistä tulisi tiukentaa. Tapaamisessa SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola kävi läpi tienhoidon ongelmakohtia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä. SKAL näkee tienpidossa ja erityisesti talvitienhoidossa kolme keskeistä ongelmaa:

·         Tienhoitourakoiden kaksinkertainen kilpailutus rapauttaa tienpidon laadun

·         Tiestön talvihoito ei vastaa muuttuvien keliolosuhteiden edellyttämää tasoa

·         Tienhoidon puutteiden raportoiminen ei toimi toivotulla tavalla

Kelinmukaisen tienhoidon puutteet ovat talviaikaan nähtävissä muun muassa ojaan suistuvina ja ylämäkiin juuttuvina kuorma-autoina. Tieltä suistuvan raskaan ajoneuvon aiheuttamat riskit ja kustannukset ovat aina merkittävät paitsi kuljetusyritykselle, myös muille tienkäyttäjille.

”Ongelmat tien päällä heijastuvat myös asiakasyrityksiin, ja sitä kautta koko maamme elinvoimaisuuteen”, kiteyttää puheenjohtaja Teppo Mikkola.

SKAL:n lääkkeet tilanteeseen ovat urakoiden läpinäkyvyyden ja valvonnan lisääminen ja sanktioiden tiukentaminen. Myös tienkäyttäjien omien havaintojen raportointiin perustettua Tienkäyttäjän linjaa tulisi tehostaa, sillä tapauskertomusten mukaan jopa poliisin yhteydenotot linjaan saattavat jäädä huomiotta.

Lue seuraavaksi