Uutiset

Yleinen

Separoinnista hyöty myös urakoitsijalle

Separoinnissa erotellaan lietteestä kiinteä ja nestemäinen jae. Kiinteää osaan jää merkittävä osa fosforista, joka yleensä rajoittaa lannan käyttöä. Nestemäiseen osaan jää merkittävä osa typpiravinteista. Ne taas eivät yleensä rajoita lannanlevitystä.

Separointi tarjoaa etua kotieläintiloille, kun ne voivat hyödyntää lantaa pelloillaan tehokkaammin. Nestemäistä jaetta voidaan hehtaarille ajaa enemmän, eikä uuteen peltoon tarvitse investoida. Kiinteä jae, jossa on runsaasti fosforia, voidaan pienempänä eränä kuljettaa pidemmälle. Kokonaisuutena kuljetukseen tonnikilometrit vähenevät, kun vesipitoista lietettä ei tarvitse kuljettaa pitkälle.

Edut urakoitsijalle

Urakoitsijalle separointi vähentää kuljettamisen tarvetta, ja lietettä voidaan lähipelloilla käyttää enemmän. Kun kuutioita voidaan levittää enemmän, ja lähempänä, saadaan kuutiota levitettyä sesonkina enemmän. Aikaa kun ei kulu tien päällä.

Urakoitsijalle tämä antaa mahdollisuuden tehdä töitä useammalle asiakkaalla ja levittää enemmän kuutioita.

Etenkin urakoitsijoiden kannattaisi harkita separaattorin hankintaa. Sen käyttökausi on pitkä, kun separointia voidaan tehdä oikeastaan aina, kun liete ei vain ole jäässä. Asiakkaille separoinnilla voidaan tarjota lisäarvoa, kun kuljettamisen tarve vähenee.

Lue seuraavaksi