Uutiset

Yleinen

Kone-Killeri – uusi media maatalouden ammattilaisille

Kone-Killeri on kokonaisuus, jossa näytteilleasettajat nousevat tapahtuman keskiöön. Kotimaiset alan yritykset ovatkin olleet alusta alkaen sitoutuneesti mukana kehittämässä uutta tapahtumakonseptia.

Kone-Killerin johtavana ajatuksena onkin tasapuolisuus, joka hyödyttää ensisijaisesti kotimaista tilallista pitämällä kilpailun vireänä. Tasapuolinen näkyvyys tuo esille myös ne pienet yritykset, jotka eivät markkinassa aina saa ansaitsemaansa huomiota.

Kuvassa Kone-Killerin toteuttajat (vas.) Henrik Kalliola ja Marko Toivakka sekä Jyväskylän Messujen myyntipäällikkö Hannu Mennala.

Kone-Killeri ei ole vain kolmen päivän messutapahtuma, vaan media, joka tuo ammattilaiset yhteen ympäri vuoden. Vuoden 2020 Kone-Killeri keskittyy erityisesti karjatilallisten tarpeisiin. Päätapahtuma järjestetään Paviljongissa Jyväskylässä 8.-10. lokakuuta.

Tekijöinä ammattilaiset

Kone-Killerin taustalta löytyvät yhteisen yrityksen myötä Marko Toivakka ja Henrik Kalliola. Syksyllä 2019 Toivakka siirtyi yli 16-vuotisen maataloustapahtumahistoriansa jälkeen uusiin tehtäviin. “Alan muutostilanne antoi hyvän syyn siirtyä näyttelyjärjestelyistä uudelle uralle”, Toivakka toteaa. Kuitenkin huolestuneiden näytteilleasettajien yhteydenottojen määrä loppuvuoden 2019 aikana yllätti. “Viesti koski yleensä sitä, että eihän nyt hylätä Jyväskylää, joka on vuosikymmenet palvellut erittäin hyvin karjataloutta sekä näytteilleasettajien että kävijöiden näkökulmasta”, Toivakka jatkaa.

Tarkemmat keskustelut alkoivat muutaman alan toimijan kanssa ja kun mukaan lähti myös maanviljelijätaustainen yhtiökumppani, syntyi päätös järjestää karjatalouden erikoistapahtuma. “Vaikka oma yritys oli jo perustettu toiselle toimialalle, en voinut kääntää selkääni selkeälle asiakastoiveelle”, toteaa Toivakka. “Myös yhteinen pitkä historia saattoi helpottaa päätöksen syntymistä”, hymähtää toinen toteuttajista, Henrik Kalliola. “Erityisen tärkeänä pidän sitä, että projektin ydinryhmässä on mukana alan yrityksiä, jotka ovat kehittämässä ja toteuttamassa näyttelyä.”

Kalliolan myötä näyttelykonseptiin saatiin mukaan tärkeitä näkökulmia. “Kun on ottanut paikkansa isäntien ketjussa liki 500 vuotta vanhalla sukutilalla, maatalouden nykytilanteen suhdanteet ja realiteetit ovat hyvin konkreettisesti mukana jokapäiväisessä elämässä.” Lisäksi Kalliolalla on lähes parin vuosikymmenen historia kansainvälisestä liiketoiminnasta korkean teknologian ratkaisujen parissa.

Yhteistyöhön saatiin hyvin lyhyellä varoitusajalla myös Paviljonki, jolta löytyi kalenterista sopiva aika itse päätapahtumaa varten. “Jyväskylää voidaan pitää hyvällä syyllä maatalouskoneiden sisänäyttelyiden kotina”, mainitsee Jyväskylän Messujen myyntipäällikkö Hannu Mennala ja jatkaa: “Jyväskylän saavutettavuus on erinomainen karjatalouden ydinalueilta ja se mahdollistaa tehokkaan tapahtumakäynnin jopa yhden päivän aikana.”

Kun vielä Jyväskylään hyvin sopiva nimi, Kone-Killeri, oli vapaasti rekisteröitävissä tavaramerkiksi, syntyi uusi tapahtuma.

Ei pelkät messut

Kone-Killerin toteutustapa poikkeaa perinteisistä messuista. Järjestäjät ovat pitkään puhuneet messuista kohtaamismediana, mutta Kone-Killerissä halutaan mediakäsitettä laajentaa entisestään. “Kone-Killerin pääpainopiste on mukana olevien yritysten näkyvyyden lisääminen pysyvästi. Tämä tuo myös tilallisille uusia mahdollisuuksia löytää vuoden aikana juuri sen hetkiseen tarpeeseen vaadittavia yhteistyökumppaneita”, kertoo Kalliola uudesta toimintamallista.

Yritysten ja heidän tuotteidensa esittelyt aloitetaan sähköisissä medioissa kotisivulla www.konekilleri.fi heti ilmoittautumisen jälkeen. Tietoa yritysten tarjoomasta ja yhteystiedoista ei siis tarvitse odottaa messutapahtuman alkuun asti. Yritysesittelyjen lisäksi nostetaan esille nimenomaan Suomen oloihin tarkoitettuja tuotteita ja palveluita.

Myös messutapahtuman oheisohjelmia kehitetään. Ensisijaisena tavoitteena on saada maatalousyrittäjät kertomaan omista hyvistä käytänteistä ja ratkaisuista kollegoilleen. Tämän lisäksi Jyväskylässä on erinomainen mahdollisuus päästä itse tutustumaan tarkemmin tuotteisiin ja tekijöihin niiden takana. Messujen ydintä, kohtaamista, ei voida digitalisoida.

Lue seuraavaksi