Uutiset

Yleinen

Ruoan suoramyynnistä hyötyvät kaikki

Kesä on oivaa aikaa tutustua suomalaisiin lähiruokatuotteisiin paitsi kauppojen hyllyillä, myös suora- ja tilamyynnin kautta. Monelle maatilayrittäjälle lyhyemmät toimitusketjut on keino parantaa tuotteiden menekkiä, saavuttaa parempi tuottajahinta ja tulla lähemmäs asiakkaita. Kuluttaja puolestaan pääsee suoramyynnin kautta kosketuksiin ruoan alkuperän kanssa.

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 – tutkimuksessa (Suomen Gallup Elintarviketieto 2014) selvisi, että yhä useampi maatilayrittäjä suunnittelee suoramyynnin aloittamista. Aikomus suoramyynnin lisäämiseen näkyi kaikilla sektoreilla. Lähiruoan menekin lisääntymiseen vaikuttaa viljelijöiden mielestä ennen kaikkea hinta ja kannattavuus, saatavuus ja oston helppous, tiedottaminen, laatu sekä puhtaus ja ekologisuus.


MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemen mukaan kuluttajien kulutustottumusten muutos on jo huomattu käytännössä, ja nyt tuottajat vastaavat siihen. Suoramyynti luo yrittäjälle mahdollisuuksia parempaan tuottajahintaan ja riippumattomuuteen, sekä suoran kontaktin kuluttajiin ja sen myötä palautteeseen omista tuotteista. Suoramyynnin kasvua voitaisiin kuitenkin vielä edistää.

– Suoramyynnin kasvua voidaan edistää kehittämällä toimitusketjuja monipuolisesti, mutta myös parantamalla maatalousyrittäjien tuotteistamis- ja markkinointiosaamista. Myös byrokratian purku ja keventäminen varmasti lisäävät suoramyyntiä.

Ruoan alkuperä kiinnostaa kuluttajia

Kuluttajat kaipaavat lyhyitä, helposti jäljitettäviä toimitusketjuja, johon suoramyynti tarjoaa vastauksen. Suoramyynnistä on tullut vaihtoehtoinen tapa ostaa elintarvikkeita: kahden vuoden takaiseen kyselytutkimukseen vastanneista joka toinen oli ostanut ruokaa suoramyynnin kautta kuluneena vuonna, ja 80 prosenttia heistä aikoi tehdä niin jatkossakin (Suomen Gallup Elintarviketieto 2013).

Syväniemi näkee, että suoramyynnin suosion kasvu selittyy ainakin kuluttajien kasvaneella kiinnostuksella ruoan alkuperää kohtaan.

– Alkuperä, tuoreus, reiluus ja jäljitettävyys ovat tärkeitä suoramyynnistä kiinnostuneille. Kuluttajalla on halu kohdata ruuan tuottaja ja kuulla, miten ruoka on tuotettu ja missä.

MTK, Aitoja makuja ja SLC ovat koostaneet aitojamakuja.fi – sivuston, joka palvelee sekä suoramyyntiä suunnittelevia yrittäjiä että kuluttajia, jotka tahtovat hyödyntää tilojen palveluja. Oppaan tavoitteena on toimia työkaluna suoramyyntiä tai jatkojalostustoimintaa suunnittelevalle yrittäjälle ja näin madaltaa yrittäjien kynnystä vastata kasvaneeseen kysyntään. Sivustolle on myös listattu tiloja, jotka myyvät tuotteitaan esimerkiksi tilamyynnissä tai verkkokaupassa. Kuluttaja voi näin vaivattomasti hakea lähialueensa elintarvikeyrityksiä ja ostopaikkoja.

Lue seuraavaksi