Uutiset

Yleinen

ROC taakseajoon

Nurmisadon laaturiskit lisääntyvät merkittävästi siitä hetkestä lähtien kun nurmikasvusto niitetään. Niiton jälkeen nurmikorjuuketjulla on mahdollista joko ylläpitää tai romahduttaa sadon laatua. Virheistä mutta myös huonoista luonnonolosuhteista sakotetaan ja kuluneena kasvukautena sakotettiin tavallista enemmän.

Noukkivalla pöydällä oleva ROC-karhotin tuo nurmikorjuuseen uudenlaisen näkökulman. Kun noukkiva karhotin asennetaan taakseajolaitteisiin muuttuu työn luonne melkoisesti. Karhottimen ollessa nostolaitteissa karhotus käy ketterästi. Kyseinen karhotin oli kytketty 939 Vario Fendtiin, jossa varusteena ovat taakseajolaitteet.

Sieviläinen Sievin Biohake tuo maahan ROC-merkkisiä karhottimia, joka on yksi vaihtoehto parantaa rehun laatua etenkin ongelmallisena vuonna. Toki menetelmä toimii normaalina vuonna yhtä hyvin. ROC:n karhotusmenetelmä perustuu noukintaan ja rehun siirtoon matolla.

ROC:n karhottimia on aikoinaan ollut hinattavina, mutta tälle kaudelle tehdas esitteli uutuuden, joka kiinnitetään taakseajolaitteilla varustetun traktorin nostolaitteisiin. Karhotin voidaan toki kiinnittää myös etunostolaitteisiin, mutta koneen paino rasittaa etupäätä kohtalaisen paljon. Tehtaan ensimmäinen malli on seitsemänmetrinen, mutta karhotusnopeudessa se on päihittää hinattavan 10-metrisen vastaavan karhottimen pienillä lohkoilla. Kun työlaite on taakseajolaitteissa, päisteessä päästään seuraavaan työleveyteen kiinni nopeammin kuin vastaavalla laitteella, jos ajetaan traktorilla perinteisesti saatikka hinattavan laitteen kanssa. Kyse on lähinnä siitä, että traktori pyörähtää nopeasti takapyöriensä ympäri. Tällöin karhottimen kanssa voidaan mennä myös pieniin nurkkiin.

Matolla rehu voidaan siirtää kummalle puolelle konetta tahansa tai molemmin puolin. Kun sato nostetaan noukkimella ylös, maakosketuksen riski on minimaalinen.

Kun karhotin on nostolaitteissa, se antaa mahdollisuuksia helpottaa noukinvaunu tai ajosilppurikorjuuta. Kulmat voidaan loiventaa nopeasti kiertämättä koneella ympäri kuten hinattavalla karhottimella. Kulma saadaan joustavammaksi korjata, kun ”peruutetaan” ja ajetaan kulma uudestaan loivemmaksi. Samoin kyseisellä karhottimella voidaan siirtää satoa puhtaampaa tai kuivempaan paikkaan pellolla. Karhottimella voidaan myös yhdistää karhoja riittävästi, jotta päästään parilliseen karhomäärään eikä korjuukoneen kanssa tarvitse ajaa pellolla tyhjänä. Karhottajan yhtenä tehtävänähän on mahdollisuuksien mukaan helpottaa seuraavia työvaiheita.

Karhotin on kiinnitetty kolmipistenostolaitteisiin ja karhottimen vaimennus on hoidettu esipaineistetun sylinterin avulla.

Taakseajolaitteissa oleva karhotin on helpompi ja ergonomisempi ajaa kuin vastaava hinattava työlaite, kun koko työleveys on kuljettajan silmien alla ja helposti havainnoitavissa. Kuljettajan ei tarvitse myöskään pyöritellä päätään kuten hinattavien koneiden kanssa, jolloin välillä seurataan oikeaa ajolinjaa ja välillä sitä, miten työlaite väistää estettä. Etenkin sesonkina, kun päivät venyvät mahdollisesti useamman vuoron mittaisiksi alkaa niskanikamat olla pään pyörittelystä sekaisin ja tähdet silmiin tulee omasta takaa.

Karhottaminen hinattavalla laitteella rasittaa pitkänä päivänä kuljettajan niskaa. Sievin Biohakkeen kuljettaja Joel Rajaniemi saa katsella koko ajan samaan suuntaan karhottaessaan.

Mitä tasaisempi karho ja mitä vähemmän mutkia, sitä helpompi karho on korjata pellolta. Järkevä karhottaja oikaiseen mutkia, jotta seuraavat työvaiheet voidaan tehdä joustavammin.

Kuvat Sievi 10.8.2015

Lue seuraavaksi