Uutiset

Yleinen

Rasco-sirottimet ARMS-seurannalla

Lohjan Saukkolassa sijaitseva Rasmira Oy on Jari Kumajan omistama tienhoitoon sekä maa-ainesten kuljetuksiin keskittynyt yritys, jonka tehokas toiminta perustuu luotettavaan ja nykyaikaiseen konekantaan. Talvisessa tienhoidossa Kumaja on panostanut Pajakulma Oy:n edustamiin Rasco-sirottimiin, joiden kehittyneillä ARMS-seurantajärjestelmillä tiestön kunnossapito hoituu nykyaikaisia vaatimuksia vastaavasti.

Rasmira Oy:llä on hoidettavinaan erittäin tärkeä osuus suomalaisesta tieverkostosta, sillä yrityksen vastuualueeseen kuuluu esimerkiksi suuri osuus tärkeästä E18-tiestä Helsingin ja Turun välillä. Vilkkaan liikenteen sekä runsaan raskaan kaluston määrä edellyttää ensiluokkaisen nopeaa ja tehokasta tienhoitotoimintaa. Lisätarkkuutta vaativat myös seudun runsaat pohjavesialueet, joissa tienhoitoa koskevat omat tarkat säännöksensä. Jari Kumaja kertoo, että vaatimuksista selviää ammattitaitoisen henkilökunnan sekä ajan tasalla olevan konekannan kautta. Kumaja onkin hankkinut edustavaan ajoneuvokantaansa viisi uutta Rasco-sirotinta, joiden tehokkuus yhdistettynä tarkkaan ARMS-seurantajärjestelmään takaavat sekä tiestön että luonnon hyvinvoinnin.

Jari Kumajalla ei ollut aikaisempaa kokemusta Rascon sirottimista, mutta muilta alan ammattilaisilta saadut käyttökokemukset sekä Pajakulman palvelutason tuntemus tekivät hankintaratkaisusta helpon. ”Pajakulman kokonaisratkaisulla ajoneuvosta saa todella monipuolisen ja tehokkaan työvälineen yhdellä käynnillä. Esimerkiksi Mercedes-Benz Arocs sai päälleen Jorpe-lavapaketin lämpölavalla, Pure-ala- ja sivuaurat sekä kolmitoimisen etuauravarustuksen. Suolausmateriaalit kulkevat 9,5 kuution kuiva-ainesäiliön sekä tässä ratkaisussa pohjavesialueella käytettävän 2,5 kuution multiliuossäiliön yhdistelmän avulla”, kertoo Kumaja. ”Kokonaisuus valmistui mukavasti ajallaan ja näkee, että kaikessa on huomioitu urakoiden vaativuus sekä käytettävyyden helppous tarkoin”, lisää Kumaja.

Jari Kumaja kertoo, että uuden merkkisten tuotteiden käyttöönotossa on yleensä odotettavissa pientä muutosvastarintaa käyttäjien kohdalta. Rasco-tuotteiden kohdalla näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. ”Kuljettajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Rasco-tuotteiden helppokäyttöisyyteen ja tehokkuuteen.  Henkilökuntani on ammatistaan ylpeää ja moitteeton työn jälki on heille kunnia-asia. Rascojen avulla työt ovatkin sujuneet moitteita eikä kokonaisuuksissa ole ilmennyt mitään lastentauteja”, kiittelee Kumaja.   ”Työlaitteiden asennus on nopeaa, eikä ylimääräisten palikoiden kanssa tarvitse temppuilla. Kokonaisuudet ovat toimineet moitteetta ja esimerkiksi pohjavesialueilla tapahtuva liuosten vaihto sujuu tarkasti ja luontevasti. Samoin suolaukset onnistuvat myös Suomen olosuhteissa eikä säiliöissä tapahdu holvaantumista”, Kumaja jatkaa.

Rasmiran työtehtävät vaativat nopeutta ja tehokkuutta, sillä kun tieolosuhteet heikkenevät ja kutsu tulee, on autojen oltava liikkeellä tunnin sisällä. ”Teemme luonnollisesti paljon ennakoivaa työtä ja otamme huomioon muuttuvat tilanteet jo hyvissä ajoin. Tämä ei aina tietenkään ole helppoa, sillä vaikka ilman lämpötila on vaikkapa +4 astetta, voi tien pinta olla silti paikoin jäässä”, korostaa Kumaja.

Rascoihin sekä myös muun merkkisiin työlaitteisiin saatavana oleva ARMS-seurantajärjestelmä on GPS-pohjainen menetelmä, joka kertoo reaaliaikaisesti mitä työtehtävissä on tapahtunut. Pajakulman aluemyyntipäällikkö Anssi Erämeri (vas.) kertoo järjestelmän tulleen markkinoille viime talvena ja sen käyttökokemukset ovat olleet erittäin rohkaisevia. ”ARMS:in asennuksessa ja käytössä on huomioitu helppous ja nopeus. Itse keskusyksikkö on kojelaudan sisälle sijoitettava pienikokoinen ´alumiiinipalikka´, johon tarvitaan vain tavallinen SIM-kortti”, kertoo Erämeri. Järjestelmä on myös muuten hyvin yksilöllisesti ohjelmoitavissa ja tiedot saadaan juuri halutuista yksityiskohdista. ARMS kertoo esimerkiksi kuljettajan tiedot, ajoneuvon sijainnin, ajonopeuden ja käynnissä olevat työtehtävät sekä levityksen kilomäärät ja työleveydet.

ARMS:in suurimmat hyödyt tulevat raportoinnissa ja laskutuksissa, joissa asiakkaille voidaan aukottomasti ja luotettavasti osoittaa suoritetut työtehtävät sekä käytettyjen materiaalien määrät. ”Ympäristölait kiristyvät jatkuvasti ja moni asiakas vaatii jo nyt hyvin tarkkaa raportointia. Varsinkin pohjavesialueiden kaltaisten työkohteiden kanssa tienhoitotehtävien oikeaoppinen suorittaminen on ensiarvoisen tärkeää. ARMS:in kautta olemme voineet todistaa esimerkiksi multiliuosten käytön riittävällä tarkkuudella”, kertoo Jari Kumaja. ”Voimme toimittaa raportit asiakkaille juuri heidän haluamallaan tavalla, kuten PDF- tai Excel-taulukkona, mikä on miellyttänyt heitä suuresti eikä laskutusten suhteen ole ilmennyt ongelmia” jatkaa Kumaja.

ARMS toimii tarvittaessa myös todistusvoimaisena, sillä valitettavien onnettomuustilanteiden sattuessa voidaan järjestelmän kautta suoraan näyttää onko urakoitsija suorittanut kaikki vaadittavat tehtävät sovittuina ajankohtina. Erämeri korostaa myös ARMS:in selkeää ja edullista hinnoittelua, sillä kustannukset koostuvat kiinteästä hinnasta sekä kuukausimaksusta. ”Kaiken kaikkiaan olen ollut hyvin tyytyväinen niin Pajakulman palvelun korkeaan tasoon kuin Rasco- sekä ARMS-tuotteiden toimivuuteen”, päättää Kumaja.

Lue seuraavaksi