Uutiset

Yleinen

Rahoitus EU:n tukipaketille saatava nopeasti

Maitovaltuuskunta vaatii nopeita ratkaisuja Venäjän tuontikiellon aiheuttamien vaikutusten korvaamiseksi suomalaisille maidontuottajille. Suomi on tuontikiellon suurin kärsijä ja perustelut vähintään 70 miljoonan euron tukipaketille ovat kiistattomat. Maitovaltuuskunta vaatii maa- ja metsätalousministeriötä sekä Suomen hallitusta tekemään kaiken tehtävissä olevan, jotta tukipaketin rahoitus löytyy mahdollisimman nopeasti. Maitovaltuuskunta on parhaillaan koolla Helsingissä.  

Tuet maksettava ajallaan

Maaseutuviraston ehdottama tukien maksuaikataulu on mahdoton maatiloille, ja etenkin suurvaltapolitiikan maksajiksi joutuneille maitotiloille. Vuosi 2015 tulee olemaan maitotiloille erittäin vaikea. Venäjän tuontikielto aiheuttaa edelleen laskupainetta tuottajahintaan. Maitokiintiöt poistuvat, tuotanto kasvaa lähes jokaisessa EU-maassa ja markkinat täyttyvät maidosta. Siirtyminen uuteen ohjelmakauteen tarkoittaa hehtaaritukien pienenemistä. Tilannetta ei pidä pahentaa viivästyttämällä tukien maksua.

Etelä-Suomen maitotilojen maksuvalmius ei kestä sitä, että kuukausittain maksettavasta litrakohtaisesta tuesta siirrytään lypsylehmäpalkkioon, jonka maksatus viivästyy seuraavan vuoden puolelle.  AB-alueen lypsylehmäpalkkion maksaminen pitää toteuttaa siten, että 50 % osuus maksetaan maaliskuun loppuun mennessä vuonna 2015, ja tuen loppuosa maksetaan heti sen jälkeen, kun viralliset eläinmäärät vuodelta 2015 ovat selvillä.

Maitotilojen kilpailukykyä ei pidä heikentää

Maitotilojen tuotantokustannukset ovat nousseet jo pidemmän aikaa. Suomessa maksettu tuottajahinta on ollut eurooppalaisittain korkealla tasolla. Korkea tuotantokustannus on aiheuttanut sen, että osalla tiloista oli maksuvaikeuksia jo ennen kuin tuottajahinta laski Venäjän tuontikiellon seurauksena. Maitotilat tekevät kaikkensa alentaakseen tuotantokustannuksiaan, mutta uusia – kilpailukykyämme heikentäviä – kustannuksia lisääviä säädöksiä tulee kaiken aikaa. Nyt on korkea aika ryhtyä purkamaan ylimääräistä byrokratiaa ja kustannushaittoja.

Suomen mahdollisuudet vaikuttaa suurvaltapolitiikkaan ovat rajalliset, mutta sen sijaan tukien maksuaikataulu on pitkälti kansallisesti päätettävissä.

TP

Lue seuraavaksi