Uutiset

Yleinen

PiiMegalta saha- ja metsäjärjestelmä Tiaisen Sahalle

Kyvykkäistä sahateollisuuden toiminnanohjausjärjestelmistä tunnettu PiiMega on toimittanut järjestelmän Savitaipalelaiselle Tiaisen Saha Oy:lle. PiiMegan Oy:n kehittämä kokonaisvaltainen metsän ja sahan toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2014 aikana. Tiaisen Sahalla on käytössään PiiMega® ForestPro, PiiMega® TimberPro sekä kuljetusten ja hakkuiden ohjausjärjestelmä PiiMega® LogPro.

 PiiMegan toimittama PiiMega® ForestPro on metsäjärjestelmä, jolla voidaan tehostaa puun hankintaa, korjuuta sekä logistiikka.

Sahalle ja puunjalostajalle kehitetty PiiMega ® TimberPron avulla hallinnoidaan raaka-aineiden ostoja, tuotteiden myyntiä, varastoja sekä tuotantoa. TimberPro:hon on kehitetty innovatiiviset optimointiominaisuudet, jolla sahan tuotannonsuunnittelija pystyy maksimoimaan raaka-aineesta saatavaa arvoa. PiiMegan metsä- ja sahajärjestelmä on integroitu toisiinsa, jolloin asiakkaalla on täydellinen näkyvyys jalosteiden myynnistä aina kannolle asti.

“PiiMega® ForestPro:lla hankintaesimies voivat suunnitella ostot, hakkuut sekä liittää tarvittavat tiedot suunnitelmiin. Saman putken toisessa päässä on valmiit jalostetut tuotteet tilauksilla. Järjestelmä mahdollistaa näkyvyyden jalosteesta aina tienvarteen, sekä toisin päin, jolloin koko tuotantoketjun kokonaisvaltainen optimointi on mahdollista.”, kertoo Antti Miettunen, PiiMega Oy:n puu- ja metsäjärjestelmien liiketoimintajohtaja.

Tiaisen sahalla oli aiemmin käytössä useita eri järjestelmiä. PiiMega Oy:n metsäteollisuuden kokonaisratkaisulla Tiaisen Saha Oy pääsi eroon useista osajärjestelmistä. “Nykyaikainen integroitu toiminnanohjaus mahdollistaa hankinnan ja sahauksen suunnittelun aivan uudella tasolla sekä yhtiön raaka-ainevirtojen kokonaisvaltaisen optimoinnin.” Toimitusjohtaja Tero Tiainen Tiaisen Sahalta havainnoi.

Lue seuraavaksi