Uutiset

Yleinen

Nostetaan Suomi suosta

MTK lähtee kohti eduskuntavaaleja teemalla ”Nostetaan Suomi suosta”. MTK:n vaaliohjelman ytimessä on nostaa Suomi biotaloudella kasvuun, mikä tarkoittaa uusiutuvien luonnonvarojen lisääntyvää, tehokasta ja kestävää käyttöä.

MTK:n kymmenen teesin ohjelmassa järjestö vaatii konkreettisia toimia tarpeettoman sääntelyn vähentämiseksi. Viranomaisten yhteistyötä pitää merkittävästi parantaa ja lupapäätösten käsittelylle on määrättävä enimmäiskäsittelyajat.

MTK haluaa tehdä Suomesta energiaomavaraisen vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteeseen päästään energiantuotantoa lisäämällä ja määrätietoisesti kotimaisia bioraaka-aineita hyödyntämällä.

Järjestö korostaa asumisen vapautta. Maaseutualueiden rakentamismääräyksiä pitää väljentää ja maankäyttöä, kaavoitusta sekä rakentamismääräyksiä uudistaa.

MTK uskoo talouden kasvuun metsien voimalla. Suomen metsäsektori on vahva ja biotalouden moottori. Puurakentamista pitää lisätä ja metsäyrittäjyyttä kehittää.

Ruoan kysyntä maailmalla kasvaa. Kotimaisen ruoantuotannon kannattavuutta voidaan parantaa, kun ruokamarkkinat saadaan toimimaan reilusti ja läpinäkyvästi.  EU:n maatalouspolitiikassa ja kauppapolitiikassa pitää varmistaa Suomen ruoantuotannon kilpailukyky.

Suomi voi olla uusiutuvan energian ja ravinteiden kierrätyksen mallimaa ja vihreät elinkeinot tukevat sitä. Ilmasto- ja energiapolitiikan pitää olla kannustavaa ja kustannustehokasta.  Ilmastosopimuksilla ei saa vaarantaa Suomen maa- ja metsätalouden kasvutavoitteita.

Tieverkosto ja liikennöintiväylät on pidettävä kunnossa koko maassa ja katvealueet tietoverkkoyhteyksissä pitää poistaa.  Vain siten mahdollistetaan tehokas ja kannattava yritystoiminta maaseudulla ja rahdin sujuvuus.

MTK haluaa rakentaa tasavertaiset elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet jokaiselle varmistamalla tasa-arvoisen koulutuksen ja huippututkimuksen, jotka ottavat huomioon kasvavan biotalouden ja alan yrittäjien tarpeet.

Julkisen talouden hoidossa MTK haluaa pienentää alijäämää budjettikurilla, pidentää työuria ja uudistaa julkisia palvelurakenteita. Budjetin leikkauksilla ei kuitenkaan saa kuristaa uutta kasvua. Työurien pidentämisessä on varmistettava  maa- ja metsätalouden oikea-aikaiset sukupolvenvaihdokset.

TP

Lue seuraavaksi