Uutiset

Yleinen

Motiva ja LVM – joukkoliikenteelle lisää energiatehokkuutta

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus vuosille 2008–2016 astui voimaan 1.8.2008. Sopimus on jatkoa aiemmalle, vuonna 2005 tehdylle joukkoliikenteen energiansäästösopimukselle.

– Energiatehokkuussopimukseen liittymisellä joukkoliikenne vastaa osaltaan EU:n energiapalveludirektiivissä (2006/32/EY) asetettuihin energiansäästötavoitteisiin, toteaa tarkastaja Harri Uusnäkki liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Liikenteen osuus direktiivin kansallisesta energiansäästötavoitteesta on neljännes. Joukkoliikenteessä tavoite vastaa yhteensä yli 25 miljoonan dieselöljylitran säästöä. Määrällisenä tavoitteena on, että vähintään 80 % joukkoliikenteestä kuuluu tämän sopimuksen piiriin vuoteen 2016 mennessä.

Tiukentuneisiin ympäristötavoitteisiin ovat sitoutuneet bussien kauko- ja paikallisliikenne, Helsingin metro- ja raitioliikenne sekä uutena tulokkaana VR:n koko henkilöliikenne. Aiemmassa sopimuksessa oli mukana ainoastaan VR:n lähiliikenne.

Yritykset – myös aiemmassa energiansäästösopimuksessa mukana olleet – liittyvät uuteen energiatehokkuussopimukseen täyttämällä liittymisasiakirjan.

Energiatehokkuutta monin keinoin

Energiatehokkuutta tavoitellaan mitoittamalla ajokaluston koko ja moottorien teho vastaamaan todellisia käyttötarpeita, kiinnittämällä huomiota poltto- ja voiteluainevalintoihin, huolehtimalla oikeista renkaiden ilmanpaineista ja huoltamalla autot säännöllisesti. Raideliikenteen puolella voidaan optimoida vaunujen lämmitys ja ottaa talteen jarrutusenergiaa.

Taloudellisella ajotavalla on keskeinen merkitys energiatehokkuuden parantamisessa. Tähän voidaan vaikuttaa kuljettajien ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutuksella sekä kuljettajakohtaisen seurannan ja kannustusjärjestelmien avulla.

Keskeistä energiankulutuksen ja päästöjen seuranta

Joukkoliikenteen sopimuksessa otetaan vuoden 2008 aikana käyttöön uusi seurantajärjestelmä. Joukkoliikennettä harjoittavat yritykset raportoivat seurantajärjestelmään energiankulutuksen ja päästöt. Järjestelmää käytetään myös energiatehokkuustoimien seurantaan ja vuosittaiseen raportointiin.

Yritykset voivat järjestelmän avulla seurata omien ajoneuvojensa energiankulutusta ja päästöjä sekä verrata oman toimintansa tuloksia alan keskimääräisiin tuloksiin.

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimusta ovat valmistelleet liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Linja-autoliitto ry, Suomen Paikallisliikenneliitto ry, VR Osakeyhtiö ja Motiva Oy.

Lähde: Motiva Oy

www.motiva.fi/energiatehokkuussopimukset

Lue seuraavaksi