Uutiset

Yleinen

Livakka Bomechin levittimellä

Työ lietteenlevityksessä muuttuu monella tavoin mukavammaksi, kun kalusto on kunnossa. Sopivan kokoinen säiliö ja riittävän leveä levitin vähentää turhaa työtä ja kulkemista pellolla. Yhdistelmänä PEL-tuotteen valmistama Livakan 16,5 kuutionen pumppukuormaimella ja KK-Modulen maahantuoma Bomechin 21-metrinen laahavannaslevitin on toimiva valinta.

Lietettä levitetään keväällä ennen kylvöjä, mutta moni jättää kevään levitykset minimiin, jotta muut työt ehditään tehdä ajoissa. Kylvötöiden oikea ajoitus on tärkeää etenkin orastumisen ja sitä kautta syksyn kuivattamisen kannalta. Omaa viljaa kun syötetään kotieläimille, viljan kannattaa laadusta pitää huolta. Tasaisesti kasvava ja tuleentuva kasvusto antaa paremman tuloksen myös ruokinnassa. Viljan tasainen kasvu on mahdollista, kun ravinteiden levitys on tasainen ja ravinteita on kasvien saatavilla.

Etenkin sikatiloilla lietettä levitetään entistä useammin mahdollisimman vähän aikaisin keväällä. Keväällä pellon pinta on kuivahtanut, mutta pohjamaa on yleensä märkää. Kun kylvöt tehdään oikeaan aikaan ja odotetaan pohjamaankin kuivahtamista, vältytään turhalta pellon tiivistämiseltä. Kun oras sitten on pinnassa ja pelto syvemmältäkin on kuivahtanut, voi lietteenlevitys alkaa.

Kyseisessä Livakan vaunussa on myös Livakan valmistama pumppukuormain, ja putken päässä on Mäki-Reinin hydraulipumppu, jolla saadaan liete kevyimmillään kyytiin. Lietteen imeminen vaatii kuitenkin aina enemmän voimaa kuin työntäminen pumpulla etenkin mitä alempana on lietteen pinta.

Bomechin laahavannaslevitin on toimiva oraalla, kun liete saadaan tasaisesti levitettyä koko alalle. Kun vantaan terävä pohja tekee uran maahan, lietteellä on suurempi pinta-ala päätyä mahdollisimman nopeasti maan alle. Laahavannas pysyy oikealla rivillä toisin kuin usein letkulevittimet. Vantaan painatus on normaalisti riittävä, jotta ura peltoon saadaan. Bomechin levitin voidaan sovittaa mihin tahansa vaunumerkkiin.

Livakan 16,5 kuution säiliö on kaksiakselisen telin päällä, ja takateli on vapaastiohjautuva. Pumppukuormain on vaunun etukulmassa oikealla. Levitin on kuitenkin jo niin leveä, että puomin päissä on renkaat. Tällöin vantaiden painatus peltoon on tasainen. Kuormain on laipalla kiinni vaunun aisassa ja kuormaimen kanssa ulotutaan kolmen metrin kaivoon. Kuormaimen putket ovat kuusituumaisia ja täyttöteho vedellä 12 kuutiota minuutissa.

Vaunun hydrauliikkaa ohjataan traktorista ja kun käytössä on ls-hydrauliikka, ei hydrauliikka kuormiteta turhalla pumppaamisella. Letkuviidakkoa ei ole traktorin ja työkoneen välillä, kun venttiilit ovat vaunussa tekniikkalaatikossa.

Bomechin Multi -levittimen 21-metrinen levitysleveys ei valitettavasti sovi neljämetrisen kylvöleveyden jakoon. Levitysleveydestä on käytössä pellolla 20 metriä, kun muutama letku suljetaan ja levitys tehdään ruiskutusurasta. Molempien puomien puolessa välissä on Vogelsangin ExaCut- jakajat, mikä on todettu olevan toimivin vaihtoehto, jotta saadaan tasaisen levitys. Molemmissa jakajissa on yksi voideltava nippa. Vantaat ovat 25 sentin välein.

ön tyhjennykseen on edessä pumppu. Pumppu on alempana kuin säiliön pohja, jolloin säiliö tyhjenee kokonaan. Tyhjenemistä edesauttaa se, että säiliö on hieman eteenpäin kallellaan. Pumpun jälkeen on purkuputki, josta liete ohjataan kolmitieventtiilillä kiertoon tai levittimelle.

Kuvassa työssä oleva Multi-levitin 15-metrisenä.

Lue seuraavaksi