Uutiset

Yleinen

Lietelannasta puu- ja muu tavara erilleen

Jalasjärveläistä Toni Harjua on jo vuosia harmittanut lietelannan seassa oleva kiinteä aines, puutavara, muovit ja kivet. Töitä tehdään Urakointi Harju yrityksen nimissä. Toni päätti vähentää katkoja levityksessä ja rakensi siirtokonttiin puhdistusseulaston, jolla irtotavara saadaan lietteestä erilleen ennen sen levitystä. Seulastoa voidaan käyttää myös lietesäiliön puhdistamiseen ja konetta vuokrataan asiakkaille.

Lietelannassa ei pitäisi olla kuin lantaa, nestettä ja kuiviketta. Lietelannan seassa kuitenkin on muutakin. etenkin, kun kuivikkeena on käytetty turvetta. Turpeen seassa on monesti puutavaraa. Toki lannan seassa voi olla myös betonin palasia, metallia ja muovia. Betonia ja kiveä irtoaa rakenteista, muovipalasia tulee vaikka rikkoutuneista ämpäreistä. Myös rikkoutuneet lantakoneen osat ja pudonneet työkalut ajautuvat vähitellen lietesäiliöön. Myös lapset saattavat heittää lietesäiliöön leluja ja muuta irtotavaraa.

Irtotavara aiheuttaa lietteenlevityksessä keskeytyksiä tukkiessaan laitteet, mutta myös suoranaisia remonttikuluja. Kivet ja muu painavampi aines kerääntyy yleensä kivitaskuun. Kevyempi tavara sen sijaan aiheuttaa enemmän ongelmia. Muovipalaset tukkivat järjestelmän, kuten myös puutavara. Puutavaran koko vaihtelee ja se saa joko pumpun tai hakkurin jumiin. Joskus jumiutuvat molemmat. Pieni puutavara taas läpäisee pumpun, mutta hieno aines tukkii lopulta letkut, jakajat ja suuttimet.

Tuotekehitystä pajalla

Kun seulaa ideoitiin, niin etukäteen oli mielessä jonkinlainen malli seulasta. Malli rakennettiin kahdella akselilla ja kapeaksi. Tämän jälkeen pihalta haettiin kaikenlaista rojua, jolla yritettiin saada seula tukkoon, mutta myös toimimaan. Rojuna käytettiin isoja ja pieniä kiviä, puun kappeleita ja muovia. Lopulta laitetta kokeiltiin oikealla lietteellä, jotta nähtiin, miten liete ja etenkin oljet kulkevat levyjen välistä alas. ”Empiirisen” osan jälkeen päätettiin rakentaa seula valmiiksi. Tuotekehityksessä olivat mukana Toni (vasemmalla) Tonin veli Timo ja Miro Martiskainen (oikealla).

Seula on asennettu puskurikontin päälle. Lietettä siirretään säiliöstä seulalle normaalilla traktorin lietepumpulla. Kun säiliön lietettä pumpataan seulan läpi, on kontissa koko ajan valmiina odottamassa siirtokaluston täyttöä. Tällöin levitysketjun koneet pääsevät levittämään puhdasta lietettä. Kun kontti tulee täyteen, ylijäämä seulottua lietettä palaa hukkaputken kautta lietesäiliöön. Tunnissa on saatu puhdasta lietettä noin 70 m3 ja ensi kesänä saadaan enemmän.

Kuudelle akselille leikkautettiin 480 kappaletta 8-apilalehtimallista metallikiekkoa, jotka kiekot hitsattiin kymmenen kappaleen nippuihin akselille, jolloin paketista tuli jämäkkä. Akseleiden päässä on hammasratas ja ketju pyörittää kaikkia akseleita kerralla. Ketjun pyöritykseen taas on valjastettu sähkömoottori, jolle virtaa taas tarjoaa polttomoottori, jolloin työmaalla ei tarvita verkkosähköä.

Vastaisuudessa tarjolla on myös sähköpumppu lietteen pumppaamiseen seulalle. Tällöin pumppaus on huolettomampaa. Seulan rattaaseen voidaan kytkeä pyörintävahti, jolloin pumppaus pysähtyy, jos seulalle tulee joku ongelma. 

Levyt pyörivät rauhalliseen tahtiin, jolloin liete ehtii valua levyjen välistä pois ja muju kulkeutuu vähitellen seulalla eteenpäin ja reunan yli maahan. Levyt ovat niin harvassa, että olkimassa putoaa pääasiassa lietteen sekaan, kuten kuuluukin.

Seula on Harjulla rakennettu ja sovitettu puskurikontin päälle.

– Ensimmäisellä kerralla jouduttiin avaamaan hieman hitsisaumaa, jotta saatiin muju putoamaan riittävän pitkälle seinän oikealle puolelle. Syksyn aikana on tullut sellainen kokemus, jotta päivän päätteeksi on vähintään etukuormainkauhallinen kiinteää tavaraa pääasiassa puuta, jos käytössä on turvekuivitus, Toni kertoo. Tuo määrä kertoo sen, ettei seulan rakentaminen ollut turhaa. Yhden tukkeuman purkaminen seisauttaa koko ketjun ja viivästyttää vastaavasti töiden valmistumista ja seuraavan asiakkaan töitä.

Toni pohtii, että vaihtoehtonahan on seuloa lietettä etukäteen jo talouskeskuksessa. Otetaan lietesäiliön pohja ja pinta reilusti seulottavaksi ja päästetään seulottuliete takaisin säiliöön. Tällöin päästään ongelmatavaroista eroon ja levitys käy ilman ongelmia.

– Vuokraamme myös laitetta säiliön puhdistukseen ennen talvisiirtoa. Talvisiirtojen yhteydessä tarjoamme seulontaa siirron yhteydessä, jolloin keväällä etäsäiliössä on puhdasta lietettä, Toni kertoo.

Liete pumpataan seulalle nyt ensin peräseinää vasten, mutta ensi vuonna liete leviää seulalle altaan kautta tulvimisperiaattella, jolloin leviäminen on tasaisempaa. Nyt keskelle peräseinää pumpattava liete leviää enemmän seulojen reunoille. Muutoksen jälkeen seulan kuormitus pitäisi olla tasainen lietteen paineesta riippumatta. Käytännössä liete ja olki putoavat parin ensimmäisen akselin matkalla. Kerran käyttökaudella seulasto meni tukkoon ja sekin johtui epätasaisesta kuormituksesta.

Syksyllä pitää tehdä myös työtä, jolla on tarkoitus eli silloin puhdistetaan kasvukaudella käytetyt korjuukoneet. Urakkana oli kolme konetta päivässä, kun lietteen siirtoon tarkoitetut koneet jäivät vielä odottamaan mahdollisia viimeisiä siirtotöitä ennen talvea. Kostealla kelillä lika lähtee paremmin pellistä irti kuin kuivalla. Kasvukauden työt olivat menneet pääasiassa kuten suunniteltiin. Rehua korjattiin kahdella ajosilppurilla noukkivalla pöydällä ja niittävällä pöydällä. Niittävällä pöydällä korjattiin kokoviljan lisäksi maissia, johon se sopii mielestäni hyvin, Toni esittelee. Ei korjuutulos ainakaan suurista satotappiosta heikkene, Toni kuittaa epäilyt.

Lue seuraavaksi