Uutiset

Yleinen

Lannoiteinnovaatio minimoi väkilannoitteiden tarpeen

Keksintö hyödyntää perinteisten kasvinravinteiden lisäksi viljelysmaan luontaisia maabakteereja ja tehoviljelyn seurauksena viljelysmaahan sitoutuneita ravinnevarantoja vähentäen siten uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja vesien rehevöitymistä. Mullistavan innovaation ydin on ravinteiden optimoinnissa. Tämä mahdollistaa kilpailukykyisen sadon jopa 40 % pienemmällä typpipanostuksella totutusta.

– Uusi lannoitusmenetelmä soveltuu käytettäväksi lähes kaikessa kasvinviljelyssä. Erityisen tehokkaasti se toimii multavassa maassa kasveilla, joiden ravinnontarve painottuu kasvukauden loppupuolelle. Lannoitetta voidaan valmistaa erilaisista lannoiteraaka-aineiksi hyväksytyistä maatalouden- ja teollisuuden sivuvirroista, kasvinravinteista ja maanparannusaineista. Kilpailukykyinen ja ekologinen vaihtoehto sopii hyvin luomuviljelyynkin, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Juha Tilkanen innostuneesti.

Patentoitu menetelmä avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia maatalouden, teollisuuden ja yhteiskunnan tuottamien jätteiden ja sivuvirtojen tehokkaammalle hyödyntämiselle ravinteiden kierrätyksessä. Teoreettisesti tarkasteltuna Suomen maaperään sitoutuneen typen ja fosforin hyödyntäminen yhdessä tunnettujen, lannoite- ja maanparannuskäyttöön soveltuvien sivuvirtojen täysimittaisen käyttöönoton kanssa johtaisi tilanteeseen, jossa perinteisten väkilannoitteiden tarve putoaisi murto-osaan nykyisestä.

Tuotteen innovatiivinen kehittäminen ja tuotteistaminen jatkuvat. Yhtiö hakeekin vahvaa yhteistyökumppania patentoidun keksinnön hyödyntämiseen Suomessa ja muilla lauhan vyöhykkeen alueilla maailmassa.

Lue seuraavaksi